Aanpak zinkvoegen Heinenoord- en Kiltunnel

Uit onderzoek is gebleken dat de stalen bouten en klemlijsten van de omegaprofielen sterker zijn aangetast dan gedacht en dat onderhoud noodzakelijk is. Bij de Heinenoordtunnel wordt het corrosieproces gestopt door onder meer het aanbrengen van een nieuwe coating. Daarnaast worden de toepassingsmogelijkheden van een inhibitor en een versterkingsconstructie getest. Het COB legt het proces en de resultaten vast. Ook worden na het  onderzoek aanbevelingen gedaan voor criteria van de effectiviteit van deze aanpak.

Voor de aanpak van de klemlijsten wordt onderscheid gemaakt naar de vloer, laagste deel van de wandvoeg (splashzone) en de droge wanddelen met het dak. Bij de vloer, de droge wanddelen en het dak is geen schade aan de bouten en klemlijsten aangetroffen. Op deze locaties is stoppen van het corrosieproces voldoende. In de (splashzone) is bij meer tunnels een sterke mate van corrosie aangetroffen; hier is versterking noodzakelijk.

Bij de Kiltunnel zijn proeven uitgevoerd naar de mogelijkheden voor toepassing van kathodische bescherming op de klemlijsten in de splashzone en de vloer. Het renovatieteam van de Heinenoordtunnel (Savera-III) kijkt naar mogelijkheden om het corrosieproces in alle wandzones te stoppen en de klemconstructie in de splashzone te versterken.

Het renovatieteam Heinenoord doet onderzoek naar mogelijkheden van het stoppen van het corrosieproces door gebruik van een inhibitor voor de natte voegdelen. Voor de droge voegdelen is een methode ontwikkeld om de klemlijsten te stralen en te coaten. De niet-bereikbare achterzijde van de klemlijst wordt met een wax gevuld. Alle uit te voeren stappen zijn eerst in een mock-up getest. 

Aanpak zinkvoegen Heinenoordtunnel, versie 0.5

Het COB heeft meegekeken met aannemerscombinatie Savera III en Rijkswaterstaat bij het ontwikkelen van oplossingen. In dit rapport worden de onderzoeken, aandachtspunten en uitgevoerde testen toegelicht. Er wordt stilgestaan bij het toepassen van een inhibitor in de voegen, het stralen en coaten van klemlijsten, bouten en moeren, het aanbrengen van wax tussen klemlijst en rubberprofiel en het toepassen van aanvullende klemconstructie. Wanneer de onderzoeken en uitvoering zijn afgerond, verschijnt er een nieuwe versie van dit rapport.  
>> Naar de rapportage op de kennisbank 

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 1.0 (inclusief aanbeveling toepassing)

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindrapport aanpak voegen Heinenoord, incl. ervaringen met kathodische bescherming Kiltunnel.

Q4 2024
2

Aanbevelingen criteria effectiviteit.

Gereed
3

Extra deliverable: tussenrapportage aanpak voegen Heinenoord.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Laatste informatie rondom de renovatie van de zinkvoegen ingewonnen. Hiervoor zijn diverse werkoverleggen van de aannemerscombinatie bijgewoond en relevante documenten verzameld.

Alle deliverables

De ervaringen met en documenten over de aanpak van de renovatie uit 2022 en 2023 gebundeld in een rapportage.

Alle deliverables

De conceptversie verstuurd naar coordinator COB en feedback ontvangen.

Alle deliverables

Conceptrapportage gereed gemaakt voor review door de begeleidingscommissie.

Alle deliverables

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Jan Kloosterman, rol: Projectleider

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Cor Boss, rol: Reviewer

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta -

Locatie: Middelburg, Evertsenstraat 98
Richard Vermeulen, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Rapporteur