Aanpak zinkvoegen Heinenoord- en Kiltunnel

Sinds 2013 is in diverse tunnels onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van zink- en sluitvoegen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de stalen bouten en klemlijsten van de omegaprofielen sterker zijn aangetast dan gedacht en dat onderhoud noodzakelijk is.

Op basis van de onderzoeksresultaten is de doorsnede in drie zones opgedeeld:

  1. vloer
  2. splashzone
  3. droge zone in de wanden en het dak.

Voor de aanpak van de klemlijsten wordt onderscheid gemaakt naar de vloer, laagste deel van de wandvoeg (splashzone) en de droge wanddelen met het dak. Bij de vloer, de droge wanddelen en het dak is geen schade aan de bouten en klemlijsten aangetroffen. Op deze locaties is stoppen van het corrosieproces voldoende. In de (splashzone) is bij meer tunnels een sterke mate van corrosie aangetroffen; hier is versterking noodzakelijk.

Bij de Kiltunnel zijn proeven uitgevoerd naar de mogelijkheden voor toepassing van kathodische bescherming op de klemlijsten in de splashzone en de vloer. Het renovatieteam van de Heinenoordtunnel (Savera-III) kijkt naar mogelijkheden om het corrosieproces in alle wandzones te stoppen en de klemconstructie in de splashzone te versterken.

Het renovatieteam Heinenoord doet onderzoek naar mogelijkheden van het stoppen van het corrosieproces door gebruik van een inhibitor voor de natte voegdelen. Voor de droge voegdelen is een methode ontwikkeld om de klemlijsten te stralen en te coaten. De niet bereikbare achterzijde van de klemlijst wordt met een wax gevuld. Alle uit te voeren stappen zijn eerst in een mock-up getest.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindrapport aanpak voegen Heinenoord, incl. ervaringen met kathodische bescherming Kiltunnel

Q4 2023

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Cor Boss, rol: Reviewer

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat PPO

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta -

Locatie: Middelburg, Evertsenstraat 98
Richard Vermeulen, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Rapporteur