Aanpak zinkvoegen Heinenoord- en Kiltunnel

Uit onderzoek is gebleken dat de stalen bouten en klemlijsten van de omegaprofielen sterker zijn aangetast dan gedacht en dat onderhoud noodzakelijk is. Bij de Heinenoordtunnel wordt het corrosieproces gestopt door onder meer het aanbrengen van een nieuwe coating. Daarnaast worden de toepassingsmogelijkheden van een inhibitor en een versterkingsconstructie getest. Het COB kijkt mee. 

Voor de aanpak van de klemlijsten wordt onderscheid gemaakt naar de vloer, laagste deel van de wandvoeg (splashzone) en de droge wanddelen met het dak. Bij de vloer, de droge wanddelen en het dak is geen schade aan de bouten en klemlijsten aangetroffen. Op deze locaties is stoppen van het corrosieproces voldoende. In de (splashzone) is bij meer tunnels een sterke mate van corrosie aangetroffen; hier is versterking noodzakelijk.

Bij de Kiltunnel zijn proeven uitgevoerd naar de mogelijkheden voor toepassing van kathodische bescherming op de klemlijsten in de splashzone en de vloer. Het renovatieteam van de Heinenoordtunnel (Savera-III) kijkt naar mogelijkheden om het corrosieproces in alle wandzones te stoppen en de klemconstructie in de splashzone te versterken.

Het renovatieteam Heinenoord doet onderzoek naar mogelijkheden van het stoppen van het corrosieproces door gebruik van een inhibitor voor de natte voegdelen. Voor de droge voegdelen is een methode ontwikkeld om de klemlijsten te stralen en te coaten. De niet-bereikbare achterzijde van de klemlijst wordt met een wax gevuld. Alle uit te voeren stappen zijn eerst in een mock-up getest. 

Het opgeleverde rapport wordt gereviewd door een begeleidingscommissie.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindrapport aanpak voegen Heinenoord, incl. ervaringen met kathodische bescherming Kiltunnel (uitgesteld naar 2024, er is meer tijd nodig voor onderzoek).

Q4 2023
2

Aanbevelingen criteria effectiviteit. 

Q4 2023
3

Extra deliverable: Opgedane ervaringen opgenomen in versie 3.0 Evolutiepad naar uniformiteit

Gereed
4

Extra deliverable: tussenrapportage aanpak voegen Heinenoord.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bureaustudie aangeleverde informatie.

Alle deliverables

Bijwonen van technisch renovatie-overleg.

Alle deliverables

Diverse interviews met betrokkenen.

Alle deliverables

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Cor Boss, rol: Reviewer

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat PPO

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta -

Locatie: Middelburg, Evertsenstraat 98
Richard Vermeulen, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Rapporteur