Werkwijzer monitoring degradatie zinktunnels

Het COB-netwerk wil tunnelbeheerders ondersteunen bij het monitoren van de degradatie van zinktunnels. Hiertoe wordt de bestaande Werkwijzer monitoring zinktunnel uitgebreid met aanbevelingen specifiek gericht op degradatiemechanismen.

Dit project komt voort uit de voormalige commissie Degradatie. In het hoofdstuk zal een eerste aanzet worden gegeven voor een monitoringsysteem gericht op voorspelbaar onderhoud (en preventie van schades) op basis van de huidige stand der techniek. Momenteel zijn nog geen sensoren beschikbaar voor een directe meting, met voldoende langetermijnstabiliteit, van voor schade in beton kritische parameters (zoals pH-waarde, chloridegehalte). Wel zijn er mogelijkheden om op basis van meer indirecte metingen degradatie te monitoren.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Hoofdstuk over degradatie in Werkwijzer monitoring zinktunnels.

Vervallen

Deliverable vervallen

Er is vastgesteld dat de inventarisatie van monitoringinstrumenten verder gevorderd moet zijn om met de deliverable aan de slag te kunnen. Ook moet er een PhD’er onderzoek doen naar de toepasbaarheid van beschikbare monitoringsinstrumenten. Na overleg in het kernteam is daarom besloten de deliverable te laten vervallen en de vraag onderdeel te maken van het promotieonderzoek.

Deelnemers