Binnen de sector is de volwassenheid van de verificatie en validatie (V&V) nog niet op het gewenste niveau. Het COB-netwerk onderzoekt in hoeverre een volwassenheidsmodel ingezet kan worden voor een meer beheerst V&V-proces.

Er wordt bij verificatie en validatie nog veel gewerkt in de waan van de dag, met kortetermijnvisie, waardoor situaties ontstaan die op de langere termijn de kosten verhogen bij instandhouding. Het verloop van de testtrajecten is grillig en de voorspelbaarheid laag. Daarnaast wordt het potentieel van V&V niet gezien en onvoldoende gebruikt. Als het V&V-proces meer volwassen is, komt er meer nadruk te liggen op de ontwikkeling en controle van kwaliteit, waardoor beter gewogen afwegingen tussen kwaliteit, tijd en geld mogelijk zijn in een project. Projecten kunnen kwaliteitsaspecten zoals veiligheid (bijvoorbeeld bij vergunningaanvraag) expliciet onderbouwen (aantoonbaar geverifieerd en gevalideerd).

Doel van het project

Het (voorlopige) doel van dit project is het bepalen hoe en of een volwassenheidsmodel kan bijdragen aan een meer beheerst V&V-proces. Dat wordt gedaan door uit te zoeken welke voordelen het gebruik van een volwassenheidsmodel heeft, welke criteria meespelen bij een beheerst proces en hoe hiervoor draagvlak te creëren is. Belangrijk is om voldoende experts in het netwerk te vragen hoe een volwassenheidsmodel precies werkt en wat het zou kunnen toevoegen aan de beheersing van V&V.

Advies volwassenheid verificatie en validatie

Voor deze rapportage, die eind 2021 is verschenen, heeft de werkgroep onderzoek gedaan naar de vraag ‘Hoe kan een volwassenheidsmodel bijdragen aan een meer beheerst V&V-proces?’ Het doel van het inzetten van een volwassenheidsmodel, of het in de tunnelsector implementeren van onderdelen uit reeds beproefde volwassenheidsmodellen als CMMI, ITIL en TPI, is een betere beheersing van projecten, met hierbij een focus op verificatie en validatie om zodoende tijd en kosten te besparen.
>> Lees de hele rapportage op de kennisbank (pdf, 970kb)

Met de oplevering van het deliverable is een fundament gelegd. De resultaten worden verwerkt in de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma die in de zomer en het najaar van 2022 worden ‘herschikt’. Alle losse brokjes kennis komen dan  samen in grotere werkpakketten. Op een bijeenkomst in het najaar zal de indeling definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de COB-commissies en het tunnelnetwerk van participanten. Geïnteresseerde leden van deze werkgroep kunnen dan ook weer aanhaken.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Oplevering roadmap volwassenheidsmodel.

Q2 2022
2

Adviesrapport positionering V&V.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Informatie ophalen tijdens Tunnel-pizzaparty.

1

Adviesgesprekken in de sector over positionering V&V.

2

Deelnemers

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Linda Lanphen, rol: Lid
Lieke Lugtenborg, rol: Secretaris