Energiepaspoort in de praktijk

In 2023 is in het project Van energiereductie naar energietransitie een format voor een energiepaspoort voor tunnels opgesteld. Dit format wordt medio 2024 opgenomen in de maatregelencatalogus Energiereductie tunnels versie 5. In de tweede helft van 2024 wil het COB het format energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels, om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten. 

Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels is het COB op zoek naar zeven experts op het gebied van energiepaspoorten en naar tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Tunnelbeheerders moeten hiervoor tunneldata beschikbaar stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Deze tunnelbeheerders krijgen dus een energiepaspoort en weten aan de hand hiervan hoe zij de energiereductie binnen de tunnel kunnen verbeteren. Op 19 september 2024 is er bij het COB in Delft een bijeenkomst waarin kansen en knelpunten met elkaar worden besproken.
>> Bekijk de volledige oproep hier

Format energiepaspoort tunnels

Tunnels zijn grote energieverbruikers, maar het precieze verbruik verschilt per tunnel en is afhankelijk van diverse eigenschappen. Het COB-netwerk presenteert een energiepaspoort dat in een oogopslag de ‘energieconditie’ en verduurzamingskansen van een tunnel zichtbaar maakt. Het format bevat statische en dynamische tunnelkenmerken die een rol spelen in het energieverbruik, het toont ’topverbruikers’ met potentiële energiereducerende maatregelen en een overzicht van het verbruik in de afgelopen vijf jaar. Voor beleid, visie en ambitie is met een energiepaspoort een gewenste labeling of klasse te bepalen voor de jaren 2030-2040. 
>> Download het format van de kennisbank

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels

Q4 2024