Aanvullende incidenten Schiphol spoortunnel in 2013

Terug naar kennisbank
  • Document code: 14001-R-002
  • Auteur: M. Cauvern, F. Wilbers, R. Theunissen
  • Jaar: 2014

Samenvatting

In de periode september t/m november 2012 zijn er in de Schipholtunnel meerdere rook- en brandmeldingen gemeld. Naar aanleiding hiervan heeft ProRail en NS aan Horvat & Partners gevraagd om naar deze meldingen onderzoek te doen. Een jaar later, in 2013, is er opnieuw door Horvat & Partners onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt beschreven in dit document.

Voor het initiƫle rapport wat uitkwam in 2012 lag de focus op de oorzaken achter de meldingen, wat de gevolgen waren en welke maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In dit rapport wordt het aantal meldingen uit 2013 vergeleken met het aantal meldingen uit 2012. Daarnaast wordt er gekeken naar het effect van de genomen maatregelen.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal meldingen in 2013 is afgenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Ongeveer de helft van de meldingen werd veroorzaakt door omstandigheden in de tunnel en de andere helft is gerelateerd aan de treinen. De afname van het aantal onterechte meldingen kan worden gerelateerd aan het feit dat er strenger wordt opgetreden bij werkzaamheden.