Bepaling duurzaamheid Tweede Beneluxtunnel – probabilistische berekeningen volgens de DuraCrete methode

Terug naar kennisbank
  • Document code: 1915-00-0157
  • Auteur: S.E. van Manen
  • Jaar: 2000

Samenvatting

Dit document bestaat uit een probabilistische bepaling van de duurzaamheid van de Tweede Beneluxtunnel, uitgevoerd in 2000. De berekeningen zijn uitgevoerd voor corrosie als aantastingsmechanisme, geïnitieerd door carbonatatie of chloride. 

Het project DuraCrete heeft een ontwerpmethode opgeleverd met betrekking tot de duurzaamheid van betonconstructies. Deze methode is uitgeprobeerd op het ontwerp van de Tweede Beneluxtunnel.

Voor de berekeningen is als grenstoestand aangenomen het begin van corrosie. Als levensduur wordt 100 jaar aangenomen. Als de betrouwbaarheidsindex van 1.8 wordt genomen, is de kans dat corrosie optreedt binnen 100 jaar gelijk aan 3,5%. Dit is een acceptabel klein getal.

De berekende betrouwbaarheden lagen allen ver boven de eis van 1.8, m.u.v. carbonatatie aan de binnenzijde van het tunneldak, waar een betrouwbaarheid van 1.7 is gevonden. De binnenzijde van het tunneldak voldoet echter nog aan de eis.