Guide for structural health analysis (SHA)

Terug naar kennisbank
  • Document code: R701-2
  • Auteur: Hans de Wit et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Om meer inzicht te krijgen in de civieltechnische staat van een tunnel ontwikkelt het COB-netwerk de structural health analyse (SHA). Deze werkwijzer legt uit wat een SHA precies is en hoe deze bij een tunnelproject kan worden toegepast.

Een structural health analyse is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee de tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnelconstructie en de scope voor een (mogelijke) renovatie. In een SHA wordt bepaald of een civieltechnisch object nog voldoet aan de restlevensduur of dat deze gerepareerd of gerenoveerd moet worden.

De nauwkeurigheid waarmee een SHA kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare informatie en de kennis over de mogelijk optredende faalmechanismen. Daarom wordt elke SHA ondersteund vanuit het COB-netwerk met een stuurgroep en expertteams die kennis ontwikkelen. De expertteams zijn beschikbaar om de tunnelbeheerder te helpen met het interpreteren van de resultaten uit de onderzoeken die in het kader van de SHA en de tunnelrenovatie worden uitgevoerd. Doordat in de stuurgroep zowel de voorzitters van de expertcommissies als hoogleraren van de TU Delft zitting hebben, is dit het platform waar wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek kan worden geïntegreerd. Om de ontwikkelde kennis ook vast te leggen en te verdiepen, wordt ook een instrumentarium ontwikkeld. Vooralsnog wil het COB het SHA-proces voor 22 tunnels in Europa doorlopen. De methode is toepasbaar op afgezonken-, geboorde-, openbouwput- of landtunnels.

De Nederlandstalige versie van dit document is hier te vinden.