Cybersecurity tunnels

Terug naar kennisbank
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Over cybersecurity is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. Het COB-netwerk heeft een handreiking gemaakt die tunnelbeheerders in staat stelt de ‘digitale weerbaarheid’ van zijn object te beoordelen en processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.┬áDe handreiking is opgezet als groeiboek, zodat de inhoud gemakkelijk kan worden aangevuld en bijgewerkt.