F512 – Metingen maaivelddeformaties bij praktijkonderzoek F510 boortunnel Groene Hart

Terug naar kennisbank
  • Document code: F512-0-03-108
  • Auteur: S.M. Boersma
  • Jaar: 2003

Samenvatting

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), F510 Boortunnel Groene Hart, deelcommissie F512 tunnelconstructie, heeft Fugro-Inpark opdracht gegeven voor het uitvoeren van deformatiemetingen van het maaiveld boven de in aanbouw zijnde boortunnel Groene Hart.

Het gaat hierbij om automatische monitoring van de maaiveldzettingen. De metingen die zijn verricht zijn bedoeld om deformaties op het maaiveld te bepalen op een aantal punten in een meetlijn dwars op de tunnelas gedurende een bepaalde periode voor, tijdens en na de passage van de tunnelboormachine (TBM).

De resultaten van de metingen kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de krachtswerking, de verplaatsing en de vervorming van de tunnelbuis achter de tunnelboormachine. Het gaat hierbij om zowel het gedrag in de axiale richting als in de tangentiƫle richting. De resultaten van de maaivelddeformatiemetingen worden gebruikt bij het toetsen van de modellen die hierbij worden toegepast in de evaluatiefase.

Dit rapport bevat een beschrijving van de gebruikte meetopstelling, de uitgevoerde metingen en de resultaten van de uitgevoerde metingen. Er wordt verder geen waardeoordeel of interpretatie aan de resultaten gegeven.