K100 – Gronddeformaties in meetvelden COB en Projectbureau Noord/Zuidlijn (definitief)

Terug naar kennisbank
  • Document code: K100-W-073
  • Auteur: J.W. Plekkenpol, C.A. Messemaeckers van der Graaff
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Dit rapport geeft de tussentijdse 1e orde evaluaties van de metingen in het onderzoek naar gronddeformaties tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn.

Deze rapportage is opgesteld om te bekijken of met de tijdens de aanleg van de eerste tunnelbuis verkregen gegevens een voldoende nauwkeurige eerste orde evaluatie mogelijk is. Tevens kan aan de hand van dit rapport bekeken worden of het wenselijk is dat er nog andere parameters worden gemeten of grotere nauwkeurigheden en/of frequenties nodig zijn voor bepaalde meetsystemen.

Uit analyse blijkt o.a. dat de bovenste cohesieve grondlaag in meetgebied Noord geen of uiterst geringe bijdrage levert aan zakkingen, dat de formule van Peck beschrijft het verloop van de zettingen direct boven de tunnel in zeer goede mate, dat het volumeverlies toe neemt in de diepte tot op niveau van de tunnelkruin, dat het mogelijk is gebleken om aan de hand van meetresultaten van een drietal passages van meetgebieden een rekenmethode op te zetten die een redelijke lineaire relatie beschrijft tussen maaiveld zakkingen en geïnjecteerd groutvolume.

De meetresultaten in de vorm van grafieken staan als bijlagen in de conceptversie van dit rapport.