Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Terug naar kennisbank
  • Auteur: G.J. Bouma
  • Jaar: 2012

Samenvatting

In deze handreiking wordt per voorbeeldscenario aangegeven hoeveel bluswater benodigd is bij een standaardinzet. De bluswaterhoeveelheden zijn bepaald op basis van een

‘deskundigenoordeel’ door de projectgroep van Brandweer Nederland (zie colofon). Bij de bepaling zijn vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en praktijkervaring meegenomen,

vanwege de relatie tussen bluswater en alarmering, uitruk- en inzetprocedures.

Tevens beschrijft deze handreiking de eisen ten aanzien van de bereikbaarheid van incidentlocaties en bluswatervoorzieningen.

De combinatie van een goede bereikbaarheid en een adequate bluswatervoorziening is noodzakelijk om incidentbestrijding mogelijk te maken. Deze handreiking is bedoeld om naar te verwijzen bij het geven van specificaties voor bluswatervoorziening

en bereikbaarheid bij vergunning- en adviesaanvragen en toezicht en handhaving

in het kader van de activiteiten bouwen, gebruik en milieu. Voor de eisen t.a.v. bluswatervoorziening en bereikbaarheid is het Bouwbesluit 2012 het uitgangspunt. De nieuwe Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid voorziet in een praktische uitwerking van de wet- en regelgeving.