Handboek ‘Ken je tunnel’

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Bras, De Haan et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Voor wegtunnels ligt een hoop informatie vast in (wettelijk verplichte) plannen, maar veel kennis is enkel aanwezig in de hoofden van betrokkenen. Dat betreft veelal specifieke uitgangspunten, ontwerpbeslissingen, voorvallen, etc. Zulke bijzonderheden kunnen gebundeld worden in een handboek ‘Ken je tunnel’ door middel van deze template en gebruiksaanwijzing.

Het uitgangspunt van een handboek ‘Ken je tunnel’ is om datgene vast te leggen wat een ‘goed tunnelbeheerder’ zou moeten weten. In het handboek worden vooral bijzonderheden beschreven die nergens anders zijn vastgelegd. Het doel is niet om compleet en volledig te zijn: het handboek geeft een compact overzicht van de betreffende tunnel, de toegepaste bouwwijze, aanwezige voorzieningen, belangrijke historische gebeurtenissen en de wijze waarop de exploitatie, het beheer en de instandhouding zijn georganiseerd. Het document is daarmee een prikkel om verder onderzoek te doen of andere archiefdocumenten te analyseren.

Een ‘Ken je tunnel’-handboek is eigendom van de tunnelbeheerder. Het document vormt een naslagwerk voor de tunnelbeheerorganisatie en haar stakeholders, waaronder de bedienorganisatie, de onderhoudsaannemer, de projectorganisatie(s) voor renovatieprojecten en functionele aanpassingen, etc. Daarnaast vormt het handboek een goed verstrekpunt voor nieuwe medewerkers in deze organisaties. Het handboek is primair niet bedoeld voor juridische doeleinden, zoals het informeren van het bevoegd gezag, veiligheidsbeambte of openbare hulpdiensten.

Deze template is qua format en inhoud opgezet om te vullen voor één specifieke wegtunnel. Het is echter ook mogelijk om dit handboek vorm te geven voor meerdere tunnels binnen één beheerorganisatie.