Tunnelveiligheid voor lijnbuschauffeurs

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Ron Beij (KPT) en Helmut Breedeveld (Rijkswaterstaat)
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Het standaard handelingsperspectief voor lijnbuschauffeurs op (rijks)wegen is anders dan in wegtunnels. De veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat en het KPT hebben enkele bestaande specifieke instructiekaarten omgevormd naar een meer algemene instructie, zodat lijnbuschauffeurs kunnen bijdragen aan een hoger niveau van tunnelveiligheid.

Dit document benoemt algemeen aanwezige tunnelspecifieke installaties en procedures, en de handelingsperspectieven voor een lijnbuschauffeur bij een incident of calamiteit in een wegtunnel. Zo staat er beschreven dat de chauffeur de bus bij een incident bij voorkeur in de buurt van een vluchtdeur stilzet, maar niet er direct voor, zodat er genoeg ruimte is voor vluchtenden. Ook worden de verschillende omroepberichten besproken, die bijvoorbeeld aangeven wanneer de chauffeur zijn bus moet gaan ontruimen.

De aanwijzingen zijn samengevat op een (model)instructiekaart. Deze kan door een vervoersbedrijf omgewerkt worden tot instructiekaart voor een specifieke wegtunnel.