L320 – Horizontaal sonderen met de prikneus Europa terminal Antwerpen

Terug naar kennisbank
  • Document code: L320-05
  • Auteur: J.A. de Ridder
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Het onderwerp van COB-project L 320 is het ontwikkelen van de Prikneus, een systeem om vanuit de boorkop van een TBM horizontaal te sonderen. Het hoofddoel van de proefnemingen in dit rapport is na te gaan welke mogelijkheden en beperkingen optreden in de operationele omgeving van een TBM.

Bij het boren van tunnels in de Nederlandse grond is het van belang tijdens het boren bij voortduring te bepalen wat er zich voor het front van de boormachine bevindt aan grondslag en obstakels. In het kader van CUR/COB-commissie L 300 ‘Monitoring graaffront boorproces’ is een aantal ontwikkelsporen gedefinieerd om aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen. Een daarvan is het uitvoeren van een ‘klassieke’ sondering vanuit het front van de tunnelboormachine (TBM) naar voren toe met een instrument dat de Prikneus is gedoopt. Deelproject L 320 heeft geleid tot de ontwikkeling van een prototype horizontale sondeerinstallatie die, aangepast aan de specifieke omstandigheden, als module in elke willekeurige TBM kan worden ingebouwd.

In dit rapport wordt besproken: de probleemstelling, aanpak en voorbereiding van het onderzoek, beschrijving van de testen uitgevoerd tijdens de bouw van de Europa terminal in Antwerpen, resultaten van de testen en tot slot aanbevelingen en conclusies.

Geconcludeerd wordt dat horizontaal sonderen vanuit een TBM goed mogelijk is en de meetwaarden waardevol zijn voor de boordeling van het boorproces. Aanbevolen wordt aandacht te besteden aan de penetratie, uitvoeringstijd en het rechtdoor gaan van de sondering.