Checklist for identifying potential civil engineering risks for the tunnel structure

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Kirstein et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

De resultaten van inspecties en vooronderzoek zijn niet altijd voldoende om verrassingen tijdens een tunnelrenovatie te voorkomen. Op basis van interviews, vakkennis en literatuurstudies heeft het COB-netwerk deze Engelstalige checklist opgesteld voor de meest voorkomende risico’s.

De risicochecklist is een hulpmiddel voor het inplannen van tunnelbeheer en -onderhoud (lange termijn), het bepalen van de omvang van renovaties en het plannen van regulier groot en klein onderhoud. De lijst is gebaseerd op schadepatronen die zichtbaar kunnen zijn in de tunnel. Het geeft aan wat de oorzaak kan zijn, welke gevolgen kunnen optreden en hoe nader onderzoek kan plaatsvinden. Een specialist, bijvoorbeeld uit een COB-expertteam, kan vervolgens aangeven wat de omvang van het nader onderzoek moet zijn, welke gegevens beschikbaar zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen.