Invloed van voegmaterialen op de krachtswerking in gesegmenteerde betonnen boortunnels

Terug naar kennisbank
  • Auteur: E.J. van der Horst
  • Jaar: 1998

Samenvatting

Boortunnels worden veelal opgebouwd uit betonnen segmenten. De ringen die deze segmenten vormen, liggen dusdanig gedraaid ten opzichte van elkaar dat een zogenaamd

‘halfsteensverband’ ontstaat. De voegen in een dergelijke gesegmenteerde boortunnel spelen een belangrijke rol in de krachtswerking, aangezien op deze plaatsen de constructie in feite wordt onderbroken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen langsvoegen (tussen segmenten in een ring) en dwarsvoegen (tussen ringen onderling).

Uit de literatuurstudie is gebleken dat conventionele rekenmodellen weinigachtig rekening houden met de invloed van vooral de dwarsvoegen. In deze voegen worden meestal

voegmaterialen aangebracht, in hoofdzaak om direct beton-op-beton contact tijdens het monteren van de tunnel te voorkomen. Over de eigenschappen van deze voegmaterialen is weinig bekend, laat staan over de invloed die ze hebben op het gedrag van de tunnellining, zowel in de eindsituatie als tijdens de bouwfase.

Doel van dit afstudeeronderzoek is het bepalen van de eigenschappen van bestaande en mogelijke alternatieve voegmaterialen en het implementeren van deze eigenschappen in een eindige elementen model ter bepaling van de invloed van de voegmaterialen op de krachtswerking in een tunnel.