Meer-waarde met de ondergrond

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Werksma et al.
  • Jaar: 2016

Samenvatting

In de publicatie Meer-waarde met de ondergrond zijn inzichten en ontdekkingen gebundeld van de Carrousel Ondergrond en ordening: de plek bij het COB waar gepassioneerde professionals bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen over vraagstukken rond ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. Het boek gaat onder meer in op de waarde van grond, de kunst van het vragen stellen, verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.