MOOI: Masterplanning ordening ondergrondse infrastructuur

Terug naar kennisbank
  • Document code: 78-90-77374-16-0
  • Auteur: COB
  • Jaar: 2007

Samenvatting

In dit boek vindt u pleitbezorgers van MOOI: Masterplanning Ordening Ondergrondse Infrastructuur. Via kabels en leidingen maken we gebruik van nutsvoorzieningen als water, gas elektriciteit en telecommunicatie, voorzieningen die ons het comfort bieden, waardoor we prettig kunnen leven en werken. Wie vroeg genoeg oog heeft voor de inrichting van deze netwerken, en ze op tijd in de plannen meeneemt, schept ruimte om bovengronds iets moois te creëren.

Dit rapport gaat over het mooie van de ondergrondse infrastructuur. Vaak word het woord ‘mooi’ alleen gekoppeld aan nieuwe stadsontwikkelingen zoals de Amsterdamse Zuidas. Velen zien daarbij één mooi aspect over het hoofd; de ondergrondse kabels en leidingen. Hoe eerder in het ontwerpproces wordt nagedacht over de inrichting onder de grond, des te slimmer je de ruimte onder en boven het maaiveld kunt inrichten. Ondergrondse infrastructuur word vaak gezien als een probleem maar dit rapport wil graag het tegendeel bewijzen; ondergrondse inrichting is een kans. Vooral voor de ontwikkeling van volle, stedelijke gebieden en infraknooppunten is het verstandig om alle betrokken partijen in een vroeg stadium bij elkaar te brengen. Daardoor benut je de ruimte veel beter en kun je zo veel mogelijk voorzieningen ondergronds aanleggen.