Privaatrechtelijke aspecten van ondergronds ruimtegebruik

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Mr. Rob Boermans, Mr. Tineke ten Have
  • Jaar: 2000

Samenvatting

Uit de inventarisatie van literatuur en rechtspraak blijkt dat het privaatrechtelijk instrumentarium om ondergronds ruimtegebruik te regelen zeer divers is. Knelpunten in de tijdige beschikking van de ondergrond zijn het ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak en aansprakelijkheidsrisico’s die het ondergronds ruimtegebruik voor de eigenaar van de bovengrond met zich mee lijken te brengen.