SATO 8. Afgezonken tunnels 4 – Afzinken

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37408
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 8 ‘SAATU’ gaat over specifieke aspecten van afgezonken tunnels. In paragraaf 8.4 wordt het proces van afzinken beschreven. Het afzinken begint als het tunnelelement na het transporteren afgemeerd ligt aan een (tijdelijke) afmeerkade of als het tunnelelement op de rivier wordt overgepakt van de transportboten (sleep- en duwboten). Wanneer het tunnelelement in de juiste positie op de bodem van de zinksleuf ligt, is het afzinken klaar.