Van realisatie naar exploitatie

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Janssens et al.
  • Jaar: 2021

Samenvatting

Tijdens de realisatie van een tunnelproject worden soms keuzes gemaakt die niet goed aansluiten op het beheer en onderhoud tijdens de exploitatiefase. In dit rapport zijn tien hoofdoorzaken op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om de ‘schuttingen’ te verlagen of omver te trekken.

Als keuzes in de ontwerp- en bouwfase niet goed zijn afgestemd op het toekomstige beheer en onderhoud, geeft dat naast ergernis, in specifieke gevallen ook hogere kosten, een lagere beschikbaarheid en een lagere betrouwbaarheid. Uit het onderzoek van een werkgroep vanuit het COB-platform Beheer en onderhoud zijn talloze uitdagingen, problemen en onderliggende oorzaken naar voren gekomen. De tien hoofdoorzaken omvatten onder meer het verschil in dynamiek, de afhankelijkheid van vakmanschap en de ‘juridisering’ projecten.

De aanbevelingen zijn gerubriceerd volgens de thema’s cultuur, contract en samenwerking. Het kan bijvoorbeeld helpen om de beheerder als opdrachtgever te positioneren, of om de gedachten achter contracteisen nader toe te lichten, zodat keuzes beter toegespitst kunnen worden op de gehele levenscyclus. Samenwerking kan onder meer bevorderd worden door het totstandbrengen van één gezamenlijk werkproces.