Waterveiligheid ondergrondse algemene voedingspunten in het elektriciteitsnet

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Dictus Deutekom
  • Jaar: 2021

Samenvatting

In dit afstudeerwerk is onderzocht hoe de kans op stroomuitval als gevolg van wateroverlast van een algemeen voedingspunt bepaald kan worden.

Algemene voedingspunten (transformatorhuisjes) staan meestal bovengronds en nemen met name in steden veel openbare ruimte in beslag. De vraag naar elektriciteit neemt toe, dus zullen er ook steeds meer algemene voedingspunten bijkomen. Daarom moet worden gekeken naar alternatieve locaties hiervoor, mogelijk ook ondergronds. Na een literatuuronderzoek naar de invloeden van wateroverlast (regenval, dijkdoorbraak, gesprongen waterleidingen, etc. ) is een tool ontwikkeld die de kans per jaar op uitval van het algemeen voedingspunt bepaald als gevolg van wateroverlast. Hiermee kan een keuze worden gemaakt om het algemeen voedingspunt op een locatie boven- of ondergronds te plaatsen.