Zeven sleutels voor een waardevolle afweging tussen boven- en ondergrondse alternatieven

Terug naar kennisbank
  • Auteur: B. van Eekelen et al.
  • Jaar: 2013

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft het COB gevraagd om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Er is behoefte aan een transparante en rationele afweging, gericht op een integrale oplossing, die voldoende waarde oplevert op de lange termijn. Na onderzoek werd echter duidelijk dat het toevoegen van een nieuw afwegingskader aan de bestaande kaders geen antwoord op zou leveren voor de achterliggende doelstelling: het verbeteren van de afweging. Daarom is dit overkoepelende rapport met zeven aandachtspunten (sleutels) opgesteld.

De zeven sleutels bieden samen, en aanvullend op bestaand instrumentarium, een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Het zijn aandachtspunten voor het vormgeven van inhoud, proces en relatie in een zogeheten ‘multi-level, multi-actor’-arena, ofwel aandachtspunten in een omgeving met vele betrokkenen met elk hun eigen kader voor afwegen en besluiten. Het rapport is geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.