Gezocht: leden Begeleidingscommissie instrumentarium

Vanuit het tunnelprogramma is vraag naar een systeem om (monitorings)data en kennis die voortkomt uit tunnelrenovaties te borgen, te ontsluiten en te combineren. De Begeleidingscommissie instrumentarium gaat hiervoor een programma van eisen formuleren. U kunt zich nu aanmelden als deelnemer.

Een kennissysteem voor civieltechnische vraagstukken bevindt zich op het snijvlak van twee werelden: ICT en civiele techniek. Daarom zijn er in de Begeleidingscommissie instrumentarium ook verschillende typen deelnemers nodig:

  • Experts op het gebied van softwareontwikkeling, data-analyse, database- en/of kennissystemen of mens-machine-interactie; mensen die ooit zelf geprogrammeerd hebben en/of zijn opgeleid als ICT’er. Voor deze groep is kennis van tunnels niet nodig. Het is wel noodzakelijk dat u nieuwsgierig bent, zich wilt verdiepen in de materie en de belangen en de vertaalslag kunt maken tussen de wereld van tunnels en die van algoritmen.
  • Tunnelspecialisten met verstand van civieltechnische faalmechanismen, assetmanagement, tunnelbeheer- en onderhoud en/of monitoring. Deze mensen hebben zicht op de input en gewenste output van het kennissysteem, zij weten bijvoorbeeld welke data er wel en niet beschikbaar is (of komt) en bij welke vraagstukken het kennissysteem moet gaan ondersteunen. Kennis van ICT hoeven deze experts niet te hebben, al is het wel belangrijk dat zij beschikken over een analytische geest en het vermogen om concrete gegevens te vertalen naar een hoger abstractieniveau.

Binnen het COB wordt al gewerkt aan een Werkwijzer monitoring zinktunnels, die de komende jaren toegepast wordt. Vervolgens wordt eenzelfde werkwijzer ontwikkeld voor boortunnels. Het kennissysteem moet als eerste de output van deze monitoringssystemen (bij verschillende tunnels van verschillende tunneleigenaren) kunnen combineren en beschikbaar maken voor (wetenschappelijk) onderzoek en meervoudige interpretatie.