Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring. De eerste versie van deze werkwijzer is te downloaden op de COB-kennisbank. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren en monitoringsresultaten van meerdere tunnels met elkaar te vergelijken.

Oudere zinktunnels vertonen bijvoorbeeld onregelmatig gedrag waarbij het effect op de restlevensduur en de scope van de komende renovaties moeilijk te voorspellen zijn. De achterliggende mechanismen zijn ook nog onderdeel van de discussie en er is, na intensief overleg, besloten om gelijksoortige tunnels met dit type problemen op gelijksoortige wijze te gaan monitoren. De data van die monitoringsgegevens, plus andere data/informatie zal door vijf PhD’ers worden gebruikt om inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek en een betrouwbare voorspelling van de restlevensduur plus scope van eventuele renovaties te kunnen geven.

Met de Werkwijzer monitoring zinktunnels springt het COB-netwerk hierop in. De werkwijzer is onderdeel van de Structural health analyse (SHA), een traject van kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken, die de tunnelbeheerder inzicht geven in de civieltechnische staat van zijn tunnel.

Versie 1 gereed

Na een uitgebreide review door de markt is versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels definitief vastgesteld. Voor het goed kunnen bepalen van de civieltechnische scope van een tunnelrenovatie, is een beter inzicht nodig in de toestand en het vervormingsgedrag van tunnelconstructies. Hiervoor moeten tunnels op een meer gestructureerde manier gemonitord, zodat er meer en betere data beschikbaar is om onderzoek mee te doen. Het COB-netwerk heeft hiervoor de Werkwijzer monitoring zinktunnels ontwikkeld. Dit document betreft versie 1 van de werkwijzer. De scope is vooralsnog beperkt tot vervorming(en) van de constructie(s) en voegen van afgezonken tunnels, waarbij zowel aan nieuwbouw als aan bestaande tunnels is gedacht.
>> Download de werkwijzer (NL).
>> Read about en download the strategy in English.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Conceptversie Werkwijzer monitoring zinktunnels.

Gereed
2

Definitieve Werkwijzer monitoring zinktunnels.

Gereed
3

Toepassen integrale monitoringsstrategie bij diverse tunnels van ProRail (Willemsspoortunnel) en RWS-WNZ (Noordtunnel, Drechttunnel, Heinenoord).

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Vier keer bijeengekomen met de commissie om de deelbijdragen van de verschillende leden te bespreken.

1

Gesprekken met de rapporteurs over de structuur van de werkwijzer.

1

Voorbereiden en bijwonen presentaties over de monitoring uitgevoerd bij de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel en zinktunnel van de Noord/Zuidlijn.

1

Opleveren conceptrapportage en rondsturen aan breed reviewteam.

1

Met een deel van de commissie is een technische uitvraag voor de Noord- en Willemspoortunnel uitgewerkt.

1

De werkwijzer is vertaald in het Engels en onderdeel van een serious game ontwikkeld voor de TRA in Lissabon (november 2022).

1

Vertraging en vervolgtraject

Werkwijzer versie 1 is in het laatste kwartaal van 2022 opgeleverd. De bedoeling was dat dit begin 2022 klaar zou zijn. Dit is een product dat in ontwikkeling blijft. In 2023 worden de hoofdstukken over datacollectie en -borging verder ingevuld en wordt gewerkt aan een hoofdstuk over degradatiemonitoring. De Begeleidingscommissie instrumentarium SHA werkt aan een versie 1 van het programma van eisen voor dataverzameling. Dit wordt uiteindelijk een hoofdstuk in de Werkwijzer monitoring zinktunnels. In de huidige versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels is al aandacht besteed aan dataverzamelen, dit wordt uitgebreid in een volgende versie. Voor de Willemsspoor-, Noord- en Drechttunnel wordt de werkwijzer vertaald in een gedetailleerde uitvraag naar de markt. De resultaten van deze aanbestedingen bieden praktische inzichten van de monitoring van tunnels, maar zijn tevens de basis van versie 2 van de werkwijzer. Besloten is de monitoringstrategie toe te passen bij de Noord- en Willemsspoortunnel. Andere tunnels volgen op een later moment.

De commissie blijft gedurende het tunnelprogramma bestaan voor de begeleiding van de uitvoering van de monitoring in de Willemsspoor- en Noordtunnel en het verwerken van uitvoeringsaanpak, dataverwerking en degradatie in de werkwijzer. Ook beoordeelt deze commissie de resultaten van de verkenning naar een monitoringsstrategie voor boortunnels.

Werkwijzer monitoring boortunnels

Na oplevering van versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels is onderzocht of ook het opstellen van een dergelijke werkwijzer voor boortunnels wenselijk is en wat de scope van zo’n werkwijzer moet zijn. Uit interviews en bureauonderzoek in 2022 blijkt dat een periodieke controle van boortunnels op zijn plaats is. De vraag is nu voor welke te verwachten effecten een periodieke inspectie (volgens DIN1076) afdoende is en voor welke effecten monitoring aan te bevelen is. In EUTF-verband is deze discussie gestart, maar het overgrote deel van de geboorde tunnels in Europa ligt niet in ‘soft soil’. Op basis van de eerste verkenningen in 2022 is een hypothese ontwikkeld die getoetst gaat worden bij beheerders van geboorde tunnels in Nederland. Vervolgens wordt er een aanbeveling opgesteld.

Oplevering reviewversie

Op woensdag 1 juni 2022 is de eerste versie van de werkwijzer ter review gegaan. Ter inspiratie was er een bijeenkomst georganiseerd met drie presentaties over de manier waarop op dit moment monitoring plaatsvindt bij zinktunnels. Na elke presentatie konden de deelnemers met elkaar in gesprek over de gedeelde ervaringen.

Stephan de Gelder (Sweco) liet zien hoe de deformatiemetingen van de Kiltunnel zijn ingebracht in een 3D-model om zo de beweging van de tunnel in de tijd in beeld te brengen.
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 1 MB)

Wout Broere (TU Delft) deelde de resultaten van de glasvezelmonitoring die in de Heinenoordtunnel is aangebracht als onderdeel van een PhD-studie. De meetresultaten zijn nu geanalyseerd, met opvallende resultaten.
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 2.8 MB)

Sebas de Jong (Royal HaskoningDHV) vertelde over het afzinken van de fietsparkeergarage nabij de afgezonken tunnel van de Noord/Zuidlijn. Dit proces is  intensief gemonitord en tijdens het afzinken zijn de meetresultaten middel een dashboard gepresenteerd.
>> Presentatie Noor/Zuidlijn (pdf, 2 MB)

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Reviewer actief geweest
Jan Jonker, rol: Reviewer actief geweest
Chris Hakkaart, rol: Reviewer actief geweest

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Rapporteur
Bart Duijvestijn, rol: Reviewer actief geweest

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Anne Backer, rol: Reviewer actief geweest

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Rapporteur

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Reviewer actief geweest
Geocon

Geocon -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Reviewer actief geweest

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid kernteam

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer actief geweest

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Reviewer actief geweest

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Mark van der Heijden, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Harry Dekker, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Stephan van der Horst, rol: Reviewer actief geweest

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Marcel t Hart, rol: Reviewer actief geweest

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Reviewer actief geweest

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Rapporteur

Sweco Nederland B.V. -

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Richard Roggeveld, rol: Reviewer

Sweco Nederland B.V. - Sweco Nederland

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Pieter Kuyck, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid kernteam
Arjan Luttikholt, rol: Reviewer

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Reviewer

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Reviewer actief geweest