Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren en monitoringsresultaten van meerdere tunnels met elkaar te vergelijken.

Oudere zinktunnels vertonen bijvoorbeeld onregelmatig gedrag waarbij het effect op de restlevensduur en de scope van de komende renovaties moeilijk te voorspellen zijn. De achterliggende mechanismen zijn ook nog onderdeel van de discussie en er is, na intensief overleg, besloten om gelijksoortige tunnels met dit type problemen op gelijksoortige wijze te gaan monitoren. De data van die monitoringsgegevens, plus andere data/informatie zal door vijf PhD’ers worden gebruikt om inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek en een betrouwbare voorspelling van de restlevensduur plus scope van eventuele renovaties te kunnen geven.

Met de Werkwijzer monitoring zinktunnels springt het COB-netwerk hierop in. De werkwijzer is onderdeel van de Structural health analyse (SHA), een traject van kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken, die de tunnelbeheerder inzicht geven in de civieltechnische staat van zijn tunnel.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Conceptversie Werkwijzer monitoring zinktunnels.

Q2 2022
2

Definitieve Werkwijzer monitoring zinktunnels.

Q4 2022
3

Toepassen integrale monitoringsstrategie bij diverse tunnels van ProRail (Willemsspoortunnel) en RWS-WNZ (Noordtunnel, Drechttunnel, Heinenoord).

Q1 2023

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Vier keer bijeengekomen met de commissie om de deelbijdragen van de verschillende leden te bespreken.

1

Gesprekken met de rapporteurs over de structuur van de werkwijzer.

1

Voorbereiden en bijwonen presentaties over de monitoring uitgevoerd bij de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel en zinktunnel van de Noord/Zuidlijn.

1

Opleveren conceptrapportage en rondsturen aan breed reviewteam.

1

Versie 1.0 gereed

Na een uitgebreide review door de markt volgt er nog één vergadering met de complete commissie Monitoring om versie 1.0 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels definitief vast te stellen. Hierna zet de TU Delft een uitvraag voor 5 PhD’s uit in haar netwerk en dat van het COB.

Vervolgtraject
In september 2022 levert de Begeleidingscommissie instrumentarium SHA versie 1.0 van het programma van eisen voor dataverzameling op. Dit wordt uiteindelijk een hoofdstuk in de Werkwijzer monitoring zinktunnels. Voor de Willemsspoor-, Noord- en Drechttunnel wordt de werkwijzer vertaald in een gedetailleerde uitvraag naar de markt. De resultaten van deze aanbestedingen bieden praktische inzichten van de monitoring van tunnels, maar zijn tevens de basis van versie 2.0 van de werkwijzer.

Oplevering reviewversie

Op woensdag 1 juni 2022 is de eerste versie van de werkwijzer ter review gegaan. Ter inspiratie was er een bijeenkomst georganiseerd met drie presentaties over de manier waarop op dit moment monitoring plaatsvindt bij zinktunnels. Na elke presentatie konden de deelnemers met elkaar in gesprek over de gedeelde ervaringen.

Stephan de Gelder (Sweco) liet zien hoe de deformatiemetingen van de Kiltunnel zijn ingebracht in een 3D-model om zo de beweging van de tunnel in de tijd in beeld te brengen.
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 1 MB)

Wout Broere (TU Delft) deelde de resultaten van de glasvezelmonitoring die in de Heinenoordtunnel is aangebracht als onderdeel van een PhD-studie. De meetresultaten zijn nu geanalyseerd, met opvallende resultaten.
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 2.8 MB)

Sebas de Jong (Royal HaskoningDHV) vertelde over het afzinken van de fietsparkeergarage nabij de afgezonken tunnel van de Noord/Zuidlijn. Dit proces is  intensief gemonitord en tijdens het afzinken zijn de meetresultaten middel een dashboard gepresenteerd.
>> Presentatie Noor/Zuidlijn (pdf, 2 MB)

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Reviewer actief geweest
Coen van der Vliet, rol: Rapporteur

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Anne Backer, rol: Reviewer actief geweest

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Rapporteur

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Reviewer actief geweest
Geocon

Geocon

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Reviewer actief geweest

Maasstad Ingenieurs B.V.

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid kernteam

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer actief geweest

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Reviewer actief geweest

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur
Leo Leeuw, rol: Reviewer

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam
Mark van der Heijden, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Reviewer actief geweest

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Marcel t Hart, rol: Reviewer actief geweest

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Reviewer actief geweest

Stabi Alert B.V.

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Rapporteur

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Reviewer

Sweco Nederland B.V.

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Pieter Kuyck, rol: Reviewer
Stephan de Gelder, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Reviewer
Hans de Wit, rol: Lid kernteam

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Reviewer

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Reviewer actief geweest
Individuele deelnemers

Chris Hakkaart, rol: Reviewer actief geweest
Gerrit Wolsink, rol: Reviewer actief geweest
Jan Jonker, rol: Reviewer actief geweest