Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring.

Om de mogelijke oorzaken van bijvoorbeeld deformaties inzichtelijk te maken, is eenduidige monitoring van de problematiek essentieel. Monitoringsresultaten van een afzonderlijke tunnel zijn waardevol, maar de resultaten van meerdere tunnels met elkaar vergeleken leveren meer inzicht op.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren.

Nu veel Nederlandse tunnels gerenoveerd moeten worden, is het moment aangebroken om gezamenlijk te komen tot een eenduidige manier van monitoren. Met de Werkwijzer monitoring zinktunnels springt het COB-netwerk hierop in. Door collectief gebruik te maken van deze werkwijzer worden problemen inzichtelijk, wat uiteindelijk leidt tot de mogelijkheid om onderhoud van tunnels te voorspellen.

De werkwijzer is onderdeel van de Structural health analyse (SHA). Dit is een traject van kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken, die de tunnelbeheerder inzicht geven in de civieltechnische staat van zijn tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan de restlevensduur en welke onderdelen moeten gerenoveerd worden?

Oplevering reviewversie

Op woensdag 1 juni 2022 is de eerste versie van de werkwijzer ter review gegaan. Ter inspiratie was er een bijeenkomst georganiseerd met drie presentaties over de manier waarop op dit moment monitoring plaatsvindt bij zinktunnels, zodat de werkwijzer goed gaat aansluiten op de praktijk. Na elke presentatie konden de deelnemers met elkaar in gesprek over de gedeelde ervaringen.

Stephan de Gelder (Sweco) liet zien hoe de deformatiemetingen van de Kiltunnel zijn ingebracht in een 3D-model om zo de beweging van de tunnel in de tijd in beeld te brengen.
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 1 MB)

Wout Broere (TU Delft) deelde de resultaten van de glasvezelmonitoring die in de Heinenoordtunnel is aangebracht als onderdeel van een PhD-studie. De meetresultaten zijn nu geanalyseerd, met opvallende resultaten.
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 2.8 MB)

Sebas de Jong (Royal HaskoningDHV) vertelde over het afzinken van de fietsparkeergarage nabij de afgezonken tunnel van de Noord/Zuidlijn. Dit proces is  intensief gemonitord en tijdens het afzinken zijn de meetresultaten middel een dashboard gepresenteerd.
>> Presentatie Noor/Zuidlijn (pdf, 2 MB)

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Redacteur

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Anne Backer, rol: Reviewer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Rapporteur

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer
Geocon

Geocon

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Reviewer

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Bram ten Klei, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur
Leo Leeuw, rol: Reviewer

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam
Mark van der Heijden, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

Stabi Alert B.V.

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Rapporteur

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Reviewer

Sweco Nederland B.V.

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Pieter Kuyck, rol: Reviewer
Stephan de Gelder, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Reviewer
Hans de Wit, rol: Lid kernteam

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Reviewer
Individuele deelnemers

Gerrit Wolsink, rol: Reviewer
Jan Jonker, rol: Reviewer