Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring.

Om de mogelijke oorzaken van bijvoorbeeld deformaties inzichtelijk te maken, is eenduidige monitoring van de problematiek essentieel. Monitoringsresultaten van een afzonderlijke tunnel zijn waardevol, maar de resultaten van meerdere tunnels met elkaar vergeleken leveren meer inzicht op.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren.

Nu veel Nederlandse tunnels gerenoveerd moeten worden, is het moment aangebroken om gezamenlijk te komen tot een eenduidige manier van monitoren. Met de Werkwijzer monitoring zinktunnels springt het COB-netwerk hierop in. Door collectief gebruik te maken van deze werkwijzer worden problemen inzichtelijk, wat uiteindelijk leidt tot de mogelijkheid om onderhoud van tunnels te voorspellen.

De werkwijzer is onderdeel van de Structural health analyse (SHA). Dit is een traject van kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken, die de tunnelbeheerder inzicht geven in de civieltechnische staat van zijn tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan de restlevensduur en welke onderdelen moeten gerenoveerd worden?

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Redacteur

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Rapporteur

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Bram ten Klei, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur
Leo Leeuw, rol: Reviewer

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam
Mark van der Heijden, rol: Rapporteur

Stabi Alert B.V.

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Rapporteur

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Reviewer

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Reviewer

Sweco Nederland B.V.

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Pieter Kuyck, rol: Reviewer
Stephan de Gelder, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Reviewer
Hans de Wit, rol: Lid kernteam

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Reviewer

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Dennis Vlassenrood, rol: Reviewer
Individuele deelnemers

Gerrit Wolsink, rol: Reviewer
Jan Jonker, rol: Reviewer