Het COB zoekt collega’s

Het COB is op zoek naar nieuwe collega’s. Gedreven professionals met kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen, die het COB verder komen versterken. Hóe u dat precies gaat doen, willen we in het komende half jaar gezamenlijk bepalen. In deze uitvraag laten we u zien welke taken bij het COB op dit moment uw inbreng nodig hebben. Spreekt het COB en (een deel van) deze taken u aan? Én werkt u bij een COB-participant? Dan vragen wij u om te reageren met een korte brief en CV.

Open geest

Het werk dat er nu ligt, concentreert zich rondom de aandachtsgebieden tunnels en veiligheid, ordening en waarde, en kabels en leidingen. Het is belangrijk dat u met een open geest naar deze indeling kijkt. Wat kan anders en wat kan beter? Wat zou ons levendige netwerk nog meer helpen?

Takenpakket

Hieronder ziet u platforms en projecten van het COB waarover een nieuwe coördinator zich moet gaan ontfermen. Welk takenpakket stelt u voor zichzelf samen?

Dat deze activiteiten openstaan voor uw inbreng, wil overigens niet zeggen dat er nu niets gebeurt bij het COB. Integendeel, onder leiding van participanten en het COB-bureau lopen de platforms en projecten zeer voortvarend. Als nieuwe coördinator zult u dan ook vol energie aan de slag moeten.
>> Bekijk alle actuele platforms en projecten

Wat doet een COB-coördinator?

Het COB-netwerk verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. Dat gaat niet vanzelf. De COB-coördinatoren zijn de motor. Zij fungeren als aanspreekpunt, leggen contacten en signaleren behoeften, ontwikkelingen en prioriteiten. Daarnaast leiden coördinatoren een of meer platforms en/of begeleiden ze projecten.

Elke coördinator richt zich op een eigen onderwerp. Dat kan breed of smal zijn, technisch of niet-technisch. Een coördinator kan bijvoorbeeld platforms en/of projecten op het gebied van tunnels onder zijn hoede nemen, of de sleutelfiguur zijn voor activiteiten over de waarde van ondergronds bouwen. De kennis en ervaring van de coördinator is hiervoor bepalend: op welk onderwerp (of combinatie van onderwerpen) kan de coördinator het COB versterken? Het is wel essentieel dat elke coördinator verder kijkt dan zijn specialisatie: het samenbrengen van partijen en het verbinden van vraagstukken staan tenslotte centraal bij het COB.

Eigenschappen van een COB-coördinator

Wij hebben geconstateerd dat het succes van een coördinator/projectleider bij het COB vooral ligt in zijn of haar persoonlijke aanpak. Succesvolle coördinatoren zijn gedreven en breed georiënteerde professionals die het leuk vinden om een groep mensen te inspireren en ‘mee te krijgen’. Succesvolle coördinatoren staan graag voor de groep en vinden het leuk om samen op problemen en kansen te kauwen en die volhardend op te lossen. Een succesvolle coördinator vindt het leuk om het vakgebied te ontwikkelen door projecten op te starten, geld te zoeken en slim te opereren in een netwerk.

Ook interessant: vacature bij het KPT

Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is ook op zoek naar een nieuwe coördinator. Het KPT is hét loket voor kennis op het gebied van tunnelveiligheid in Nederland. De coördinator geeft leiding aan het KPT en is in staat om de kwaliteit van het KPT te continueren.
>> Lees meer op de website van het KPT