Kernteamlid (netbeheerder) voor Catalogus bundelingstechnieken

Het bundelen van kabels en leidingen lijkt een potentieel goede oplossing te zijn voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Vanuit de Kennisarena kabels en leidingen, een initiatief van stichting Mijn Aansluiting en het COB en gesteund door diverse belangenorganisaties, wordt daarom gewerkt aan een catalogus waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

Bij dit onderzoek is tot nu toe een kernteam betrokken dat toeziet op de inhoud, met deelnemers vanuit de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en een marktpartij. Nog géén netbeheerder. Het COB-netwerk heeft echter gevraagd een catalogus te maken over assets van netbeheerders, wat deelname door een netbeheerder aan het kernteam essentieel maakt. Als lid van het kernteam adviseert u en zorgt u ervoor dat praktische, eerlijke en relevante informatie wordt opgenomen in de catalogus.

Omdat de Catalogus bundelingstechnieken een verdiepingsslag krijt, zijn we momenteel ook op zoek naar een nieuwe projectleider/schrijver, die de technische kant van de bundelingstechnieken begrijpt, deze kan vertalen naar inzichtelijke, technische tekeningen en de informatie die daarbij hoort duidelijk voor experts en minder ervaren betrokkenen kan formuleren. Hiermee weten stakeholders in welke situatie welke bundeling toegepast kan worden, met daarbij – voor zover bekend – de consequenties van dit besluit.