Beter beheer, heeft de financieringsvorm daar invloed op?

Heeft de wijze van financiering invloed op het beheer van tunnels? Heeft bijvoorbeeld een businessmodel gebaseerd op tolinkomsten andere beslissingen tot gevolg dan een ‘reguliere’ tunnel? De focus op de passant als klant leidt bij de Westerscheldetunnel tot het streven naar een hoge mate van voorspelbaarheid. Bij de Wijkertunnel en de Noordtunnel, beide gefinancierd met zogeheten ‘schaduwtol’, blijkt het beheermodel slechts marginaal anders.

De Westerscheldetunnel, met 6,6 kilometer de langste wegverkeerstunnel van Nederland, werd in 2003 geopend. De geboorde tunnel wordt voor een periode van dertig jaar geëxploiteerd door de N.V. Westerscheldetunnel, die gedurende die periode tol heft. In 2033 wordt de tunnel overgedragen aan het Rijk. “Kenmerkend voor de Westerscheldetunnel is dat de klant vooropstaat in beschikbaarheid en de tariefstelling. We kunnen ons bijvoorbeeld niet veroorloven dat we de tarieven ineens met tien procent moeten verhogen”, zegt algemeen directeur Harald Schoenmakers.
>> Lees meer

Stoffel de Ronde vertegenwoordigt als technisch adviseur de belangen van de exploitatiemaatschappijen van de Wijkertunnel en de Tunnel onder de Noord (Noordtunnel) in het overleg met Rijkswaterstaat, die de tunnels beheert. Beide exploitatiemaatschappijen – feitelijk de eigenaren van de tunnels (zie kader) – hebben belang bij een hoge beschikbaarheid. Hun investeringen in de tunnels worden gedekt door een vergoeding per passerend voertuig. Toch is er in de praktijk geen prikkel om naar een permanente beschikbaarheid te streven, blijkt uit de woorden van Stoffel de Ronde.
>> Lees meer