E110 Waardering van de ondergrond

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Centrum Ondergronds Bouwen
  • Jaar: 2004

Samenvatting

Onderzoek van commissie E110 naar de financieel economische en maatschappelijke aspecten van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik. In het onderzoek staan de financiƫle waarde, de economische waarde en de maatschappelijke waarde van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik centraal.

De Financiƫle Waarde wordt meestal bepaald met behulp van de Netto contante waarde methode. De Netto contante waarde is de meest voor de hand liggende maatstaf bij het bepalen van de haalbaarheid van een project. Maar in hoeverre spelen de indirecte economische en maatschappelijke meerwaarden een rol bij de beslissing een project te gaan starten en in welke mate kunnen deze twee waarden als opbrengstpotentieel worden aangewend voor de financiering van het project? Dat vormde de centrale vraag bij het onderzoek E110.