Samen presteren

Over samenwerken moet je niet praten, dat doe je gewoon! Het is een kwestie van willen. Niet van regels, spullen of eisen stellen. Zolang de wil er is, volgt de rest wel. Mijn vorming als teamspeler begon al in de kinderwagen langs het korfbalveld van mijn ouders. Het werd de rode draad door mijn leven; eerst verbinden en dan samen presteren.

De energietransitie, klimaatadaptatie en vervangingsopgaven zorgen voor veel werk in de ondergrond. De combinatie van deze opgaven met de schaars beschikbare ruimte en uitvoeringscapaciteit, zorgt voor grote uitdagingen om dit werk te realiseren. Dit vraagt om samenwerken van alle ketenpartners.

De stichting Mijn Aansluiting is een uniek samenwerkingsverband van twintig netwerkbedrijven. De stichting optimaliseert de aanleg, aansluiting op binnen-installaties en vervanging van ondergrondse netwerken voor elektriciteit, gas, water, warmte, media en communicatie. Mijn Aansluiting is sinds de oprichting in 2013 uitgegroeid tot een effectief partnerschap. Opereerden de betrokken netwerkbedrijven en aannemers bij aanvang nog sterk vanuit hun eigen belangen, inmiddels werken zij intensief samen in de keten. Mijn Aansluiting faciliteert de afsprakenstelsels en informatie-uitwisseling voor de samenwerking tussen ketenpartners en de klant.

Samen werken aan gestandaardiseerde processen scheelt niet alleen tijd en kosten, het zorgt ook voor een beter en veiliger aanlegproces, betere dienstverlening, minder overlast voor de omgeving en tevreden klanten. Daarbij is het uitbreiden van de ketensamenwerking essentieel. Met dat doel voor ogen pakken we samen met de gemeenten en het COB de regieverantwoordelijkheid voor het landelijke kennis- en innovatieprogramma Ketensamenwerking in de ondergrond.

Dit soort programma’s vraagt om ontwikkeling over de assen mensen, middelen en methoden. Als technici richten we ons vaak op de laatste twee; afspraken over geld en wie regie voert, driedimensionaal inzicht in de ondergrond, slim uitwisselen van digitale informatie. Lekker veilig, want concreet. Terwijl het echte succes komt van de mensen die het moeten doen.
En dat maakt voor de teamspeler in mij de cirkel rond. Ik ga mijn steentje bijdragen aan deze transitie. Duidelijk maken dat alles begint bij het geloof in het verzilveren van de kansen die samenwerken biedt. En dat het dan niet uitmaakt of het gaat om het winnen van de Champions League of integraal multidisciplinair denken en werken in de ondergrond.

Robbert Ephraim is vanuit Evides Waterbedrijf gedetacheerd als themaeigenaar Ketensamenwerking en innovatie bij de stichting Mijn Aansluiting. Robbert is lid van het kernteam van de kennisarena van het COB-netwerk.