Platform Geotechniek van start

Met een webinar op 26 maart 2020 lanceerde het COB in samenwerking met CROW, KIVI Geotechniek, Rijkswaterstaat en het ministerie van BZK het nieuwe platform Geotechniek. Een platform waar geotechnici op een open manier ervaringen en kennis kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Jos Wessels van het CROW wordt de coördinator van het platform.

Naast Karin de Haas (linksboven), Mandy Korff en Jos Wessels (rechtsonder) kwam ook Patrick IJnsen, beoogd vice-voorzitter van KIVI Geotechniek, aan het woord in het webinar. (Beeld: COB)

Na een korte inleiding van Karin de Haas, directeur van het COB, begon het webinar met een korte videoboodschap van Patrick IJnsen. Hij is beoogd vicevoorzitter van KIVI Geotechniek en is blij met de oprichting van het platform: “Op dit moment is er een kloof tussen projectervaringen en de ontwikkeling en actualisering van normen en richtlijnen. Ik ga ervan uit dat het nieuwe platform deze kloof gaat dichten, zodat we voortaan eenvoudiger van projectervaringen en goede ideeën tot nieuwe normen en aanbevelingen kunnen komen.”

Volgens Karin de Haas is er al langere tijd behoefte aan een ‘ontmoetingsplaats’ voor geotechnici. Ze kreeg van partijen als ProRail, Rijkswaterstaat, gemeenten en marktpartijen de vraag of het COB zoiets kon organiseren. Ook binnen de verschillende programma’s van het COB die veel te maken hebben met geotechnische vraagstukken zoals het tunnelprogramma en het aanstaande kennisprogramma rond kabels en leidingen blijkt behoefte aan een discussieplek. Sinds de bekendmaking hebben al ruim zeventig mensen gemeld geïnteresseerd te zijn in het nieuwe platform.

Veilige discussieplek

Mandy Korff, senior-adviseur bij Deltares en universitair hoofddocent Geotechniek bij de TU Delft, wordt ambassadeur van het platform. Zij ziet ook het belang van een veilige discussieplek: “Ik merk dat er bij geotechnici behoefte is om het met elkaar over de inhoud te hebben. Geotechniek is een vakgebied met grote onzekerheden, waarbij het beheersen van risico’s een belangrijk en uitdagend aandachtspunt is. Door onderling ervaringen uit te wisselen komen we als geotechnici sterker te staan. Daarnaast biedt geotechniek allerlei kansen en ik ben ervan overtuigd dat we het vakgebied verder kunnen brengen door daar met elkaar over te praten. ”

Elk COB-platform wordt getrokken door een coördinator. Jos Wessels wordt de coördinator van het nieuwe platform Geotechniek. Hij is civiel technicus, was altijd actief in de infrastructuur en werkt sinds twee jaar bij het CROW. Daar houdt hij zich vooral bezig met de voormalige CUR-taken, het ontwikkelen en uitgeven van richtlijnen en handboeken. “Als CROW zijn we goed in het vastleggen van kennis in praktisch bruikbare documenten en bereiken we een breed publiek”, stelt Wessels, “maar we zijn nog niet zo goed in het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe kennis en het terugkoppelen van praktijkervaringen. Een groot platform dat wordt ondersteund door KIVI, COB en CROW en waar alle geotechnici hun kennis en ideeën kunnen uitwisselen, kan daarbij helpen. Gezien de bevlogenheid van geotechnici verwacht ik dat we samen mooie resultaten gaan behalen.”

‘Gezien de bevlogenheid van geotechnici verwacht ik dat we samen mooie resultaten gaan behalen.’

Martin Peersmann, programmamanager Basisregistratie Ondergrond (BRO) van het ministerie van BZK, hoopt dat het nieuw platform bijdraagt aan het levend en bruikbaar houden van de kennis die gedurende vijf jaar binnen het werkprogramma Geo-Impuls is verzameld. Kennis die erop is gericht om de faalkosten te beheersen die samenhangen met onzekerheden in de ondergrond. “Ik denk dat het platform heel geschikt is om alle kennis te combineren en te borgen. Ik merk ook dat allerlei partijen die met geotechnische vraagstukken hebben te maken, zoals netbeheerders, blij zijn met de komst van het platform. Daarbij speelt zeker mee dat het COB met zijn platforms een goed trackrecord heeft en veel partijen bereikt.”

Hoewel het platform officieel nog geen leden heeft – de eerste bijeenkomst is gepland op 12 juni 2020 – is er al wel een erelid. Het betreft Fred Jonker die binnen de CUR zich als coördinator geotechniek jaren heeft ingezet voor het vakgebied. Zijn reactie op de start van het platform: ‘Super!’.

Vraag en antwoord

Na de inleidende verhalen was er tijdens het webinar ruimte voor deelnemers om via de live-chat vragen te stellen, waarop de inleiders antwoord gaven. Zo werd duidelijk dat het platform voor iedereen openstaat, ook voor geotechnici uit Vlaanderen. Verder blijken er nog geen concrete onderwerpen op de agenda te staan: het idee van de COB-platforms is dat de deelnemers gezamenlijk overleggen waar ze het over willen hebben. Belangstellenden worden daarom opgeroepen voor de eerste bijeenkomst na te denken over onderwerpen die ze willen bespreken. Ook de resultaten van het nieuwe platform staan niet vast. “Het belangrijkste doel is kennisdeling, waarbij een van de opties digitale groeiboeken zijn die geregeld worden geactualiseerd”, aldus Karin.