Veiligheidsconcept voor ondergrondse parkeergarages

Terug naar kennisbank
  • Document code: C100-E-03-115
  • Auteur: Centrum Ondergronds Bouwen
  • Jaar: 2004

Samenvatting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centrum Ondergronds Bouwen hebben het initiatief genomen om de gedachte over veiligheid in ondergrondse bouwwerken in kaart te brengen en toegankelijk te maken voor degenen die betrokken zijn bij dergelijke bouwwerken. Dit initiatief heeft geleid tot het uitbrengen van de ‘Leidraad en studies ondergrondse bouwwerken’ in mei 1999. In deze leidraad staat welke veiligheidsaspecten moeten worden meegewogen bij beslissingen over een ondergronds bouwwerk. Het vervolg hierop is dit veiligheidsconcept, dat een uitwerking is van deze leidraad, specifiek gericht op de veiligheid in ondergrondse parkeergarages.