Platform Geotechniek

Vijf jaar lang stond de geotechniek vol in de schijnwerpers tijdens het werkprogramma Geo-Impuls. Het is hoog tijd om daar een vervolg aan te geven. In samenwerking met het CROW, het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en  KIVI Geotechniek is het COB in 2020 een platform Geotechniek gestart.

Net als elk ander COB-platform wordt het platform Geotechniek een plek waar professionals samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en, zo nodig, samen stappen te zetten. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg. Het resultaat hoeft echter niet zo concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

Geotechniek is een breed vakgebied. Het vormt de basis voor elk bouwproject. Geotechniek gaat bijvoorbeeld over het ontwerpen en realiseren van bouwputten en funderingen. Ook grondonderzoek en grondverbetering horen erbij. Daarnaast overlappen aspecten van geotechniek met die van bovengronds bouwen, zoals gebiedsontwikkeling, monitoring, risicomanagement en omgevingsmanagement. Het platform Geotechniek wordt een plek om ontwikkelingen op al deze gebieden te volgen én nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Tweede bijeenkomst: 1 oktober 2020

Op basis van de input op 12 juni jl. is vastgesteld dat er op drie thema’s vraagstukken liggen voor het platform Geotechniek: 1) Digitalisering, 2) Kansen en risico’s en 3) Betrouwbaarheid van grondonderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2020 is een start gemaakt met het formuleren van onderzoeksprojecten op deze thema’s. Dit gebeurde in de kleine groepen, deels fysiek op de Bouwcampus. De deelnemers bedachten een concreet onderzoeksproject en bereidden een presentatie daarover voor. Die presentaties werden daarna, tijdens de digitale bijeenkomst, gedeeld met alle leden van het platform. Met de feedback worden de projectplannen aangescherpt. Ook worden er werkgroepen geformeerd die direct van start gaan.

In de plenaire bijeenkomst waren er ook twee interessante presentaties van Jacco Haasnoot (CRUX) en Léon Tiggelman (Dura Vermeer Infra). Jacco vertelde over de slag die CRUX maakt van geotechnisch adviesbureau naar IT-bedrijf voor ondergrondse geo-engineering. Hiervoor is een apart bedrijf opgericht, CEMS. In zijn presentatie blikte Jacco vooruit op de ontwikkelingen die binnen CEMS en het geotechnische werkveld worden voorzien. Léon ging in op parametrisch ontwerpen met behulp van VIKTOR. Het platform maakt het mogelijk voor bedrijven om samen te ontwikkelen. Hele onderdelen van het ontwerpproces kunnen zo geparametriseerd worden gekoppeld.
>> Download agenda plenaire sessie (pdf, 260 KB)
>> Download inleidende presentatie platform Geotechniek (pdf, 670 KB)
>> Download presentatie Leon Tiggelman (pdf, 780 KB)
>> Download presentatie Jacco Haasnoot (pdf, 630 KB)

`

Eerste platformbijeenkomst: 12 juni 2020

Een eerste bijeenkomst is natuurlijk altijd bijzonder, maar die van het platform Geotechniek op 12 juni 2020 was dat helemaal. Die middag werden namelijk alle COB-platforms eens extra in het zonnetje gezet ter ere van het 25-jarig jubileum van het COB. Om 13.15 uur startte een feestelijke online uitzending, COB-tv, waarin ook aandacht werd besteed aan geotechniek. Direct aansluitend kon u aan de digitale platformbijeenkomst deelnemen.

Op het programma:

  • Welkomstwoord door Fred Jonker, erelid van het platform
  • Jos Wessels en Mandy Korff in de studio
  • Pitches voor onderwerpen op de platformagenda (deze zijn terug te vinden op YouTube)
  • Interactief: stel uw vragen, praat mee en stem op de beste pitch

Fred Jonker, erelid van het platform Geotechniek, opende de eerste platformbijeenkomst op 12 juni 2020 met een videoboodschap.