Platform Geotechniek

Vijf jaar lang stond de geotechniek vol in de schijnwerpers tijdens het werkprogramma Geo-Impuls. Het is hoog tijd om daar een vervolg aan te geven. In samenwerking met het CROW, het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en  KIVI Geotechniek start het COB in 2020 een platform Geotechniek. Op 12 juni 2020 staat de eerste bijeenkomst gepland.

Net als elk ander COB-platform wordt het platform Geotechniek een plek waar professionals samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en, zo nodig, samen stappen te zetten. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg. Het resultaat hoeft echter niet zo concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

Geotechniek is een breed vakgebied. Het vormt de basis voor elk bouwproject. Geotechniek gaat bijvoorbeeld over het ontwerpen en realiseren van bouwputten en funderingen. Ook grondonderzoek en grondverbetering horen erbij. Daarnaast overlappen aspecten van geotechniek met die van bovengronds bouwen, zoals gebiedsontwikkeling, monitoring, risicomanagement en omgevingsmanagement. Het platform Geotechniek wordt een plek om ontwikkelingen op al deze gebieden te volgen én nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Heeft u interesse in deelname aan het nieuwe platform Geotechniek? Geef dan uw gegevens door via onderstaand formulier.

De velden met * zijn verplicht.