In focus: openstelling Gaasperdammertunnel

(Foto: Rijkswaterstaat)

De eerste buizen van de Gaasperdammertunnel zijn geopend. Eerst alleen voor de ene richting, daarna ook voor de andere. Naar verwachting rijdt eind november al het verkeer door de tunnel.

De openstelling van de Gaasperdammertunnel is een complexe onderneming. Omdat het verkeer over de huidige A9 dicht langs de tunnel rijdt, was er niet genoeg ruimte om alles compleet af te bouwen en de tunnel in één keer open te stellen. Ook zijn er nog hulpbruggen die in de weg liggen en moet het omliggende wegennet worden aangesloten.

Op 5 juli 2020 opende minister Van Nieuwenhuizen de eerste tunnelbuizen.Vervolgens werd eind augustus in de buis voor lokaal verkeer de afrit S112 in gebruik genomen. Eind september begint de derde fase. De buis voor doorgaand verkeer richting knooppunt Diemen gaat dan open, en er wordt gestart met de bouw van het verkeersplein (de ‘ovonde’) op het tunneldak, waar de lokale af- en opritten op aansluiten. Als dit werk klaar is, gaat de vierde fase in. Dan zijn vier buizen open voor verkeer en is de huidige A9 leeg. De oude snelweg wordt gesloopt, terwijl op het dak van de tunnel een park wordt aangelegd. Het park verbindt de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam aan weerszijden van de tunnel. Er komen ook ruim vijfduizend zonnepanelen op het tunneldak te liggen die energie leveren voor bijvoorbeeld de matrixborden en de verlichting. De middelste tunnelbuis, de wisselbaan, gaat pas open als het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht gereed is. Naar verwachting is dat in 2026.

Om de tunnel te kunnen openstellen, moesten onder meer alle technische installaties getest worden. Er zijn zo’n 140 ventilatoren, 2.100 detectielussen, 5.500 lichtbakken, 600 luidsprekers, 360 hulppostkasten met brandblussers en 130 vluchtdeuren. In totaal ligt er voor meer dan 1.000 kilometer aan kabels in de tunnel. Daarnaast is de Gaasperdammertunnel ook voor wegverkeersleiders nieuw; zij moesten getraind worden om het verkeer goed te monitoren en de juiste maatregelen te nemen in geval van een calamiteit.