Fabels en feiten kabels en leidingen

Er is geen Wet op de kabels en leidingen. Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er vaak onterechte aannames worden gedaan die een vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk wil zulke fabels én de feiten in kaart gaan brengen.

Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen in de wereld van de kabels en leidingen ervaart ze. Het is echter onvoldoende duidelijk of het altijd de wet- en regelgeving is die voor belemmeringen zorgt. Het kan net zo goed gebrek aan kennis, capaciteit of tijd zijn om volgens de regels te werken. Vanwege de onduidelijkheid over wat nu feit en wat vooral een gevoel is, lukt het vaak niet om belemmeringen weg te nemen. Hierdoor lopen innovaties stuk, werken partijen in de keten minder goed samen en houdt de wetgever zich op de achtergrond.

Het COB-netwerk wil uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving. Het is van belang om te signaleren welke wetgeving samenwerking écht in de weg staat. Het doel is een groeiboek te ontwikkelen, een vaste, digitale omgeving waarin de juiste inhoud staat, die als uitgangspunt, naslagwerk, onderligger voor de hele branche gebruikt kan worden.

Tijdens Flexival-tv op 17 april 2020 werd het project toegelicht door Jarko van Bloois.

Het project geïllustreerd tijdens de platformmiddag op 12 juni 2020:

Voortgang

Na de oproep voor interviewers zijn dit najaar acht experts aan de slag gegaan met het bevragen van hun netwerk om belemmeringen in kaart te brengen. Ook is de vraag of die belemmeringen volgens hen gebaseerd zijn op een aanname of een feit. Vervolgens gaat een auditteam zich buigen over de uitkomsten en toetsen wat de fabels en feiten zijn. Dat vormt dan de basis voor het groeiboek Fabels en feiten bij kabels en leidingen, wat het product van dit project gaat worden.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Delta Ground Mechanics

Delta Ground Mechanics

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Deelnemer

GOconnectIT

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

Kragten B.V.

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Laurens van Raaij, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Deelnemer