Fabels en feiten kabels en leidingen

Er is geen Wet op de kabels en leidingen. Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er vaak onterechte aannames worden gedaan die een vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk wil zulke fabels én de feiten in kaart gaan brengen.

Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen in de wereld van de kabels en leidingen ervaart ze. Het is echter onvoldoende duidelijk of het altijd de wet- en regelgeving is die voor belemmeringen zorgt. Het kan net zo goed gebrek aan kennis, capaciteit of tijd zijn om volgens de regels te werken. Vanwege de onduidelijkheid over wat nu feit en wat vooral een gevoel is, lukt het vaak niet om belemmeringen weg te nemen. Hierdoor lopen innovaties stuk, werken partijen in de keten minder goed samen en houdt de wetgever zich op de achtergrond.

Het COB-netwerk wil uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving. Het is van belang om te signaleren welke wetgeving samenwerking écht in de weg staat. Het doel is een groeiboek te ontwikkelen, een vaste, digitale omgeving waarin de juiste inhoud staat, die als uitgangspunt, naslagwerk, onderligger voor de hele branche gebruikt kan worden.

Gezocht: experts als interviewers

Het COB zoekt acht experts die in de eerste fase van het project binnen hun netwerk tien interviews afnemen om de ervaren ‘fabels en feiten’ binnen hun branche te inventariseren. De eerste toetsing op een waar- of onwaarheid wordt in deze fase ook gedaan door de interviewer en teruggekoppeld. In de volgende fase zal een auditteam de verdere uitwerking op zich nemen.

Belangrijke eigenschappen van de beoogde interviewers zijn punctualiteit, volhardendheid en assertiviteit. De taken bestaan naast het interviewen uit het zelfstandig plannen en voorbereiden. Bovendien is hij/zij verantwoordelijk voor de verslaglegging, de tussenrapportages en de terugkoppeling.

  • De kick-off van het project is op vrijdag 21 augustus 2020, 10.00-12.00 uur: u moet dan beschikbaar zijn.
  • Voor de functie is tot november 2020 een totaal budget van € 6.250,00 (50 uur tegen €125,00) beschikbaar.
  • Solliciteren via de aanmeldpagina. Voor meer informatie kunt u bellen naar 085 4862 410.

Tijdens Flexival-tv op 17 april 2020 werd het project toegelicht door Jarko van Bloois.