Fabels en feiten kabels en leidingen

Fabels en feiten op Kennisarenadag 2023

Op het hoofdpodium was er ook aandacht voor het project Fabels en feiten: Om te begrijpen of wet- en regelgeving voor belemmeringen zorgt in de kabels-en-leidingenbranche of dat het gaat om een gebrek aan kennis, capaciteit of tijd heeft het COB op de Kennisarenadag 2021 het groeiboek Fabels en feiten gelanceerd. Dit groeiboek wordt veel geraadpleegd en dat is natuurlijk geweldig. Maar het kon beter. De inhoud is nu gecategoriseerd in twee ‘perspectieven’ (vanuit het proces en vanuit een rol), zodat bezoekers nu nog sneller bij de juiste fabels en feiten terechtkomen. Ook is er een animatie gemaakt om dit onderwerp breder onder de aandacht te brengen. Deze animatie is gelanceerd op de Kennisarenadag 2023: 

Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er vaak aannames worden gedaan die een vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk wil fabels én de feiten in kaart brengen.

Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen in de wereld van de kabels en leidingen ervaart ze. Het is echter onvoldoende duidelijk of het altijd de wet- en regelgeving is die voor belemmeringen zorgt. Het kan net zo goed gebrek aan kennis, capaciteit of tijd zijn om volgens de regels te werken. Vanwege de onduidelijkheid over wat nu feit en wat vooral een gevoel is, lukt het vaak niet om belemmeringen weg te nemen. Hierdoor lopen innovaties stuk, werken partijen in de keten minder goed samen en houdt de wetgever zich op de achtergrond.

Het COB-netwerk wil uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving. Het is van belang om te signaleren welke wetgeving samenwerking écht in de weg staat. Het doel is een groeiboek te ontwikkelen, een vaste, digitale omgeving waarin de juiste inhoud staat, die als uitgangspunt, naslagwerk, onderligger voor de hele branche gebruikt kan worden.

Groeiboek is klaar!

Uit de interviews zijn liefst 82 fabels en 71 feiten gedestilleerd. Ze zijn verdeeld over zeven categorieën en onderbouwd door experts en het auditteam, bestaande uit Frans Taselaar (Hompe en Taselaar), Robert-Jan Looijmans (Agentschap Telecom) en Wout Broere (TU Delft). Het resultaat is gepubliceerd als groeiboek.
>> Naar het groeiboek

Vervolg: dwarsliggende feiten

Het groeiboek is een mooie stap richting effectievere samenwerking, doordat het misverstanden uit de wereld helpt. Maar soms is er geen sprake van een misverstand, maar werkt wet- en regelgeving écht belemmerend. Het COB-netwerk wil onderzoeken in hoeverre die dwarsliggende feiten op te lossen zijn.
>> Project Dwarsliggende feiten

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Verbetering groeiboek Fabels en feiten dmv verdiepingslagen.

Q1 2023
2

Het groeiboek Fabels en feiten verder onder de aandacht brengen bij brede doelgroep m.b.v. beeld/video.

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

De fabels en feiten zijn gecategoriseerd in twee ‘perspectieven’, waarmee het groeiboek gemakkelijker in gebruik wordt. Het ene is gericht op het proces en geeft de fabels en feiten aan die passen bij de fase waar je in zit. De andere zorgt ervoor dat je vanuit jouw rol (beheerde, ontwerper, etc) bij de juiste fabels en feiten terechtkomt.

1,2

Er zijn een script en cartoons gemaakt voor een animatie waarmee het groeiboek beter onder de aandacht gebracht kan worden.

1,2

Update eind 2022

Het script voor de animatie wordt aangepast in spreektaal, waarna het ingesproken kan worden en samen met de cartoons omgevormd kan worden tot animatie. Lancering staat gepland op de Kennisarenadag op 14 februari 2023.

Test uw kennis en leer wat bij

Kent u alle fabels en feiten uit het groeiboek? In oktober 2021 kon u elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur uw kennis over (on)waarheden in uw werkveld testen in de Kwis. Heeft u de sessies gemist, maar wilt u alsnog uw kennis testen, bijvoorbeeld met collega’s? Klik hieronder voor meer informatie.
>> Meer informatie

Update november 2020

Na de oproep voor interviewers zijn in het najaar van 2020 acht experts aan de slag gegaan met het bevragen van hun netwerk om belemmeringen in kaart te brengen. Ook is de vraag of die belemmeringen volgens hen gebaseerd zijn op een aanname of een feit. Om enkele handvatten en structuur te bieden voor de interviews, zijn er basisvragen opgesteld:

  1. Zijn er bepalingen in wet- en regelgeving waar jij of jouw organisatie tegenaan lopen, waardoor jouw werkzaamheden worden belemmerd?
  2. Zijn er onderwerpen die jij voor jouw werkzaamheden (anders) vastgelegd zou willen zien in wet- en regelgeving?
  3. Zijn er (wettelijke) bepalingen die door andere partijen (vaak) verkeerd of anders worden uitgelegd, waardoor jouw werkzaamheden worden belemmerd?
  4. Welke aanpassingen of toevoegingen in wet- en regelgeving kunnen de samenwerking tussen partijen in de keten volgens jou verbeteren?
  5. Zijn er nog aanvullingen of onderwerpen die je in het licht van dit project naar voren wilt brengen?

Start van het project

Tijdens Flexival-tv op 17 april 2020 werd het project toegelicht door Jarko van Bloois.

Het project geïllustreerd tijdens de platformmiddag op 12 juni 2020:

Deelnemers

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V.

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn. B.V. -

Locatie: Someren, Kanaalstraat 105
Edwin Baeten, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Ashveen Badloe, rol: Geïnterviewd
AM bv

AM bv -

Locatie: Utrecht, Ptolemaeuslaan 80
Lucia Merema, rol: Geïnterviewd
BAM Infra Energie & Water West B.V.

BAM Infra Energie & Water West B.V. -

Locatie: Zwammerdam, Molenstraat 60
Eric Feiter, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Combi-SION

Combi-SION -

Locatie: ,
Co van Paassen, rol: Geïnterviewd

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Henk Kuipers, rol: Deelnemer

CUMELA Nederland -

Locatie: Nijkerk, Nijverheidsstraat 13
Herman Arissen, rol: Beoordelaar

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Loomans, rol: Geïnterviewd
Willem Jan Kerkhoven, rol: Geïnterviewd
Enexis

Enexis -

Locatie: Venlo, Heierkerkweg 3
Sander Schouwenaar, rol: Geïnterviewd
ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA

ENEXIS NETBEHEER B.V. INFRA -

Locatie: Maastricht, Willem Alexanderweg 80
Sjef Gerards, rol: Geïnterviewd
Hugo Stevens, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Geïnterviewd
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marcel Teunissen, rol: Geïnterviewd
Fodere

Fodere -

Locatie: 's Hertogenbosch, Guldenvliesstraat 13
Ernest-Jan Achterhuis, rol: Geïnterviewd
Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem -

Locatie: Arnhem, Eusebuisbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis -

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Geïnterviewd
Daniëlle van Hest-van Wieringen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop

Gemeente Geldrop-Mierlo Locatie Geldrop -

Locatie: Geldrop, De Meent 2
Rob Elemans, rol: Geïnterviewd
Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum -

Locatie: Hilversum, Dudokpark 1
John Miltenburg, rol: Geïnterviewd
Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden -

Locatie: Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2
Harm Kooistra, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Corrie Bengoua, rol: Geïnterviewd
Gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw -

Locatie: Maasbracht, Markt 36
John Peeters, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Bert Wetzels, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Geïnterviewd
Gemeente Vught

Gemeente Vught -

Locatie: Vught, Secr. van Rooijstraat 2
Peter Burger, rol: Geïnterviewd
Gemeente Weert

Gemeente Weert -

Locatie: Weert, Wilhelminasingel 101
Andy Jeurissen, rol: Geïnterviewd
Gemeente Westvoorne

Gemeente Westvoorne -

Locatie: Rockanje, Raadhuislaan 6
Henk de Graad, rol: Geïnterviewd

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Peter van Gerwen, rol: Geïnterviewd

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Leendert de Bruin, rol: Beoordelaar

Heijmans NV - Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Arjan Langhout, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid expertteam
KPN Rotterdam

KPN Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 123
André Jonkheid, rol: Geïnterviewd

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Hans van Keeken, rol: Geïnterviewd
Jaap Spaans, rol: Geïnterviewd
Hub Diederen, rol: Geïnterviewd
Frank van Neer, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Projectleider
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie

Ministerie van Defensie DPO Defensie Pijpleiding Organisatie -

Locatie: Best,
Robert-Jan Nieuwenhuis, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
David Yoshikawa, rol: Beoordelaar

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Marcel Ferdinandus, rol: Beoordelaar
Marcel Ferdinandus, rol: Geïnterviewd
N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Eindhoven, Postbus 323
Harold Thijssen, rol: Geïnterviewd
Annet Olde Bolhaar, rol: Geïnterviewd
Berry Boll, rol: Geïnterviewd
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij -

Locatie: Hoogvliet, Postbus 490
Pascal Verbong, rol: Geïnterviewd
Erik Jaggie, rol: Geïnterviewd
New Start Projects B.V.

New Start Projects B.V. -

Locatie: Hengelo, Dieselstaat 6
Ruud Versluis, rol: Geïnterviewd

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Marcel Suijkerbuijk, rol: Geïnterviewd
Kevin Slee, rol: Geïnterviewd
Dominique Pankow, rol: Geïnterviewd
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
André Dikkeschei, rol: Geïnterviewd
Marloes Tjallema, rol: Beoordelaar
David Elbers, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Wouter Koning, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Ritesh Mohan, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur - Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Taco Querens, rol: Geïnterviewd
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Dicky Rezel, rol: Geïnterviewd
Robert-Jan Looijmans, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Rogier Soupart, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Paul Satijn, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Hans Huntelaar, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jouke Bokma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Cees van der Horst, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Midden Nederland

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Ronald van Adrichem, rol: Geïnterviewd
Marcel Schaaij, rol: Geïnterviewd

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Harm Snoeren, rol: Geïnterviewd

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Peter Pols, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Dick Ouwerkerk, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Deelnemer
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Pedro Kooistra, rol: Geïnterviewd
T-Mobile Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V. -

Locatie: Den Haag, Waldorpstraat 60
Jasper de Witt Hamer, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Harry Kraus, rol: Geïnterviewd

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Wout Broere, rol: Lid expertteam

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Hendrik Ploeger, rol: Geïnterviewd

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Geïnterviewd
Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV Vestiging Oostzaan -

Locatie: Oostzaan, Skoon 35
Michael Vos, rol: Geïnterviewd
VELIN

VELIN -

Locatie: Tilburg, Reitseplein 8
Berry van Kooi, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jans Schut, rol: Geïnterviewd
Marc Hammink, rol: Geïnterviewd
Renée Vijge, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Johan Zomerdijk, rol: Geïnterviewd
Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland -

Locatie: Lelystad, Lindelaan 20
Benjamin Wijma, rol: Geïnterviewd