Fabels en feiten kabels en leidingen

Er is geen Wet op de kabels en leidingen. Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er vaak onterechte aannames worden gedaan die een vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk wil zulke fabels én de feiten in kaart gaan brengen.

Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen in de wereld van de kabels en leidingen ervaart ze. Het is echter onvoldoende duidelijk of het altijd de wet- en regelgeving is die voor belemmeringen zorgt. Het kan net zo goed gebrek aan kennis, capaciteit of tijd zijn om volgens de regels te werken. Vanwege de onduidelijkheid over wat nu feit en wat vooral een gevoel is, lukt het vaak niet om belemmeringen weg te nemen. Hierdoor lopen innovaties stuk, werken partijen in de keten minder goed samen en houdt de wetgever zich op de achtergrond.

Het COB-netwerk wil uitgaan van de feiten en niet van interpretaties rondom wet- en regelgeving. Het is van belang om te signaleren welke wetgeving samenwerking écht in de weg staat. Het doel is een groeiboek te ontwikkelen, een vaste, digitale omgeving waarin de juiste inhoud staat, die als uitgangspunt, naslagwerk, onderligger voor de hele branche gebruikt kan worden.

Opzet interviews

Om enkele handvatten en structuur te bieden voor de interviews, zijn er basisvragen opgesteld:

  1. Zijn er bepalingen in wet- en regelgeving waar jij of jouw organisatie tegenaan lopen, waardoor jouw werkzaamheden worden belemmerd?
  2. Zijn er onderwerpen die jij voor jouw werkzaamheden (anders) vastgelegd zou willen zien in wet- en regelgeving?
  3. Zijn er (wettelijke) bepalingen die door andere partijen (vaak) verkeerd of anders worden uitgelegd, waardoor jouw werkzaamheden worden belemmerd?
  4. Welke aanpassingen of toevoegingen in wet- en regelgeving kunnen de samenwerking tussen partijen in de keten volgens jou verbeteren?
  5. Zijn er nog aanvullingen of onderwerpen die je in het licht van dit project naar voren wilt brengen?

Update november 2020

Na de oproep voor interviewers zijn dit najaar acht experts aan de slag gegaan met het bevragen van hun netwerk om belemmeringen in kaart te brengen. Ook is de vraag of die belemmeringen volgens hen gebaseerd zijn op een aanname of een feit. Vervolgens gaat een auditteam zich buigen over de uitkomsten en toetsen wat de fabels en feiten zijn. Dit team bestaat uit Frans Taselaar (Hompe en Taselaar), Robert-Jan Looijmans (Agentschap Telecom) en Wout Broere (TU Delft).

Start van het project

Tijdens Flexival-tv op 17 april 2020 werd het project toegelicht door Jarko van Bloois.

Het project geïllustreerd tijdens de platformmiddag op 12 juni 2020:

Deelnemers

Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Dicky Rezel, rol: Geïnterviewd

Alliander N.V.

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd

Bouwend Nederland

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Delta Ground Mechanics

Delta Ground Mechanics

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Rob Loomans, rol: Geïnterviewd
Willem Jan Kerkhoven, rol: Geïnterviewd
Eurofiber

Eurofiber

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Geïnterviewd
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marcel Teunissen, rol: Geïnterviewd
Fodere

Fodere

Locatie: 's Hertogenbosch, Guldenvliesstraat 13
Ernest-Jan Achterhuis, rol: Geïnterviewd
Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem

Locatie: Arnhem, Eusebuisbuitensingel 53
Sanne van den Berg, rol: Geïnterviewd

Gemeente Eindhoven Gemeentehuis

Locatie: Eindhoven, Stadhuisplein 10
Albert Reiling, rol: Geïnterviewd
Daniëlle van Hest-van Wieringen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Corrie Bengoua, rol: Geïnterviewd

Gemeente Maastricht

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Bert Wetzels, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Mevlut Kose, rol: Geïnterviewd

GOconnectIT

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer
Dominique Pankow, rol: Geïnterviewd
Kevin Slee, rol: Geïnterviewd
Marcel Suijkerbuijk, rol: Geïnterviewd

Kragten B.V.

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer
Hans van Keeken, rol: Geïnterviewd
Hub Diederen, rol: Geïnterviewd

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Projectleider
Laurens van Raaij, rol: Projectleider

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Marcel Ferdinandus, rol: Geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Harold Thijssen, rol: Geïnterviewd

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
André Dikkeschei, rol: Geïnterviewd
David Elbers, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Ritesh Mohan, rol: Geïnterviewd
Wouter Koning, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Taco Querens, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Huntelaar, rol: Geïnterviewd
Joris Vijverberg, rol: Deelnemer
Jouke Bokma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Marcel Schaaij, rol: Geïnterviewd

Siers Infraconsult B.V

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Peter Pols, rol: Geïnterviewd

Stedin

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Dick Ouwerkerk, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Bas van de Nieuwenhof, rol: Geïnterviewd
Hans Koeslag, rol: Deelnemer

TU Delft

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Aad Correljé, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Hendrik Ploeger, rol: Geïnterviewd

Vitens N.V.

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Jans Schut, rol: Geïnterviewd
Marc Hammink, rol: Geïnterviewd
Renée Vijge, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Johan Zomerdijk, rol: Geïnterviewd