Kennisarenadag 2024

Net als vorig jaar ontvangen het COB, Mijn Aansluiting en het GPKL belanghebbenden uit de kabels-en-leidingensector graag bij de KNVB-campus in Zeist voor de Kennisarenadag. U kunt zich hier meteen aanmelden

Op dit moment zijn er meer dan driehonderd mensen vanuit zo’n honderdvijftig organisaties actief in de onderzoeksprojecten van de Kennisarena. Wat doen die allemaal? Welke kennis en instrumenten zijn er de afgelopen tijd ontwikkeld? Waar kunt u nog aan meedoen en over meedenken? Dat zijn precies de vragen waarop u een antwoord krijgt tijdens de Kennisarenadag. U kunt kennismaken met de projectleiders, vragen stellen, tips geven en, niet in de laatste plaats, vakgenoten spreken die tegen dezelfde onderwerpen aanlopen en misschien wel dé oplossing voor u hebben.

Plenair programma

12.00 uur – Inlooplunch

Ontmoet collega’s, doe nieuwe contacten op of werk nog even uw mailbox bij onder het genot van een lekker broodje en wat drinken.

13.00 uur – Op het hoofdpodium

Introductie: wat doe je als het spannend wordt?
Iedereen die met de ondergrond werkt, zal het beamen: we hebben elkaar nodig om alles te laten passen en functioneren. Een paar jaar terug was dat misschien een kreet van enkelen, maar inmiddels geloven alle stakeholders wel dat samenwerken inderdaad het beste resultaat oplevert. Maar dan wordt het spannend. Hoe ga je investeren in samenwerken als je zoveel werk te doen hebt en er zo weinig ruimte is? Onder druk val je terug op wat je kent, op wat je weet, op wat je snapt. Je gaat op zo’n moment geen nieuwe werkwijzen doorvoeren, een andere aanpak uitproberen, meer tijd steken in begrip en vertrouwen. Of wel? Want: iedereen weet dat samenwerking uiteindelijk het beste resultaat oplevert. Hoe doe je dat als je er geen tijd, mensen of energie voor hebt?

Projecten in het zonnetje
We maken het makkelijk voor u: kort en bondig hoort u welke onderzoeken recent zijn afgerond en wat u daaraan heeft. Wilt u meer weten? Over de meeste onderwerpen staat een subsessie op het programma.

Visie 2030
De ontwikkelingen in de sector volgen elkaar snel op en nu de Kennisarena op stoom is, is het tijd om de blik te richten op de toekomst. Samen met partners en de achterban zijn daarom een visie en de contouren van een programma opgesteld, dat sturing geeft aan het optimaal aanpakken van kabels-en-leidingengerelateerde opgaven richting 2030.

Deze zomer worden gesprekken gevoerd met stakeholders om het programma verder in te vullen. U krijgt als gast van de Kennisarenadag de primeur: welke richting zien we voor de komende jaren?

Subsessies

14.30 tot 15.15 uur – Eerste helft

 • Samenwerken bij bomen
  Kabels, leidingen en bomen leeft enorm in de branche en daarom is een vervolg op het vooronderzoek uit 2023 een logische stap. Er worden een kennisdocument en praktijkwijzer ontwikkeld. Want pas als de juiste kennis beschikbaar is, als de betrokkenen elkaar begrijpen en elkaars belangen zien, kan er aan samenwerking worden gedacht.
 • Proefsleuvendatabase
  Met proefsleuven wordt vaak informatie over de ligging van kabels en leidingen ingewonnen die niet te vinden is in bestaande databronnen. Wat als die informatie voortaan wordt vastgelegd en ontsloten? Na het vooronderzoek uit 2022/2023, zijn in het vervolgproject ook bestuurlijke en juridische haalbaarheid van de proefsleuvendatabase gedetailleerd onderzocht.
 • Kabels, leidingen en bodemdaling
  Reconstructie- en ophoogprojecten hebben vaak een behoorlijke impact op kabel- en leidingnetten. In het project Kabels, leidingen en bodemdaling is een handboek ontwikkeld met geleerde lessen en praktische tips voor een beheersbare, procesmatige aanpak van complexe reconstructieprojecten waarin de openbare ruimte zakt.
 • Update groeiboek Fabels en feiten
  Het groeiboek Fabels en feiten is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, verrijkt met nieuwe inzichten en ook andere nieuwe en urgente onderwerpen zijn verwerkt. Er wordt bovendien gewerkt aan een technisch katern voor in het groeiboek. Wist u dat dit het best bekeken groeiboek van het COB is?

15.30 tot 16.00 uur – Rust … maar dan anders

Oké, in deze rust zíjn er ook kleedkamergesprekken, maar u kunt ook juist nog actiever worden. Doe de speurtocht, speel een spel of test uw kennis. In de ‘rust’ van de Kennisarenadag kunt u even op een andere manier met uw vak bezig zijn.

16.15 tot 17. 00 uur – Tweede helft

 • Verduurzaming kabels-en-leidingenbranche
  De maatregelencatalogus wordt opgeleverd! Rondom aanleg en beheer van kabels en leidingen is er nog veel winst te behalen in energiereductie, materiaalgebruik (circulariteit) en aandacht voor de omgeving (bv. biodiversiteit en klimaatadaptatie). Het online naslagwerk dat in juli verschijnt, biedt heel praktische tips om met deze thema’s aan de slag te gaan.
 • Inzicht in opsporen
  Voor het bepalen van de werkelijke ligging van kabels en leidingen bestaan diverse sleufloze technieken. Het is belangrijk dat voorafgaand aan een onderzoek de juiste onderzoeksdoelstelling wordt geformuleerd, zodat de best passende detectiemethode kan worden bepaald. Hoe kan een opdrachtgever deze doelstelling het beste formuleren? Dat wordt onderzocht in Inzicht in opsporen.
 • Samen zonder schade toegepast
  In een eerder project is door een gedragspsycholoog onderzocht hoe het komt dat er ondanks allerlei regels en richtlijnen tóch geregeld graafschade ontstaat. Zijn aanbevelingen gaan in de praktijk worden getest! Daarvoor wordt samengewerkt met de Rijksinspectie digitale infrastructuur (RDI). In de proeftuinen zal de RDI niet zozeer optreden als toezichthouder maar als gedragsbeïnvloeder en stimulator.
 • Bibliotheek Samenwerkwijzer
  De Samenwerkwijzer biedt inzicht, gerichte adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van samenwerkingsverbanden in de ondergrond. Die tools zijn nu nóg interessanter, want de bibliotheek is inhoudelijk bijgewerkt, aangevuld en van betere toelichtingen voorzien.

Tot slot

17.00 uur – Derde helft

Natúúrlijk is er een borrel ter afsluiting, want de Kennisarena floreert mede dankzij de onderlinge connecties en goede ideeën die ontstaan tijdens informele (delen van) bijeenkomsten.

Kennisarenadag 2023

Love is in the air! Op Valentijnsdag 2023 is de kabels-en-leidingensector bijeengekomen op de KNVB-campus in Zeist voor de Kennisarenadag. Na een gezamenlijke lunch startte het programma op het hoofdpodium. Hier was aandacht voor de nieuw opgeleverde deliverables, daarnaast werd het eerste exemplaar van het nieuwe Samen-zonder-schadespel getoond, konden aanwezigen live en online hun fabels-en-feitenkennis testen en werd alles over lopende en nieuwe samenwerkingen binnen de Kennisarena verteld. 
>> Lees meer