Knelpunten in beeld

Om de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur toekomstbestendig te maken zijn er veel ingrepen nodig. Steeds vaker worden zorgen geuit over de beschikbare capaciteit om de genoemde opgaven tijdig te kunnen uitvoeren. Dit blijkt onder meer uit een COB-enquête, waarin door participanten is aangegeven dat capaciteitskwesties de meest urgente bottleneck vormen in de sector. Er is te weinig personeel, de kabels zijn op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of stations te plaatsen. Maar waar wringt nu precies de schoen?

Om oplossingen te bedenken voor capaciteitsproblemen is het allereerst noodzakelijk om inzicht te krijgen in de omvang, aard en de kenmerken van het probleem. In dit project wordt bekeken aan welke rollen en functionarissen er tekort is. Maar ook wordt bekeken welke procesonderdelen daardoor langer duren, wat de directe effecten hiervan zijn op doorlooptijden en wat de gevolgen zijn van de vertragingen.

Beeld: Cartoon Blanche

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

DNV GL

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid expertteam

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid expertteam

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator

Maasstad Ingenieurs B.V.

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
David Veldhoen, rol: Projectleider