Innovatieplatform Meterruimte van morgen

Het woningtekort in Nederland is bijna dagelijks in het nieuws. De bouw is in beweging naar een steeds fabrieksmatiger proces, en de meterruimte moet hierin meebewegen. Met het innovatieplatform Meterruimte van Morgen wordt gewerkt aan het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen en technieken rond het aansluitpunt van nutsvoorzieningen.

Dit is een platform van Stichting Mijn Aansluiting.

Lopende projecten

Keuzehulp inrichting meterkast na afkoppeling aardgas

Afschalen van het aardgasgebruik is nodig om de energietransitie te verwezenlijken. De grootste opbrengst daarin is het afkoppelen van bestaande woongebouwen. Maar alternatieven passen niet altijd in de huidige meterruimte. Dit project werkt aan een keuzehulp bij de inrichting van de meterkast na afkoppeling van aardgas.

Ontwikkeling gevelbox

De vraag naar kleinere wooneenheden en snelle bouwmethoden groeit. Netwerkbedrijven en hun aannemers zoeken naar oplossingen om de doorlooptijd van het realiseren van een aansluiting te verkorten. De gevelbox is een alternatief voor de meterkast zoals we die kennen en speelt in op de behoefte de kleinere ruimte slim in te delen.

Prefab-meterkast in hoogbouw

De toepassing van de prefab meterkast bij nieuwbouwwoningen wint terrein. De voornaamste voordelen zoals veiliger werken op de bouwplaats, een gegarandeerd vrij aansluittracé en daardoor een voorspelbaar aansluitmoment en dus ook een voorspelbare oplevering kunnen ook gelden voor de toepassing van gecertificeerde prefab meterruimten voor hoogbouw. Deskundigen onderzoeken of de voordelen van het in de ruwbouwfase aansluiten van de prefab-meterkast in laagbouw te kopiëren is naar een prefab-meterkast in hoogbouw. 

Afgeronde projecten

Kiwa-beoordelingsrichtlijn prefab-meterkast

Een aan de hand van een Kiwa-beoordelingsrichtlijn prefab-meterkast gecertificeerde meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen.