Overige activiteiten Kennisarena

Af en toe raakt een project of bijeenkomst in de Kennisarena aan meer dan een van bovenstaande ontwikkellijnen. Ook zijn er geregeld overkoepelende activiteiten, zoals de Kennisarenadag.

 

Bijeenkomsten

Kennisarenadag 2023

Op 14 februari 2023 kwam kabels-en-leidingenminnend Nederland weer samen op de KNVB-Campus in Zeist voor de Kennisarenadag van het COB, Mijn Aansluiting en het GPKL. Ook tijdens deze editie was er weer veel te delen: onder meer drie kennisprojecten en drie vooronderzoeken. 

Kennisarenadag 2021

Op 27 september 2021 kwamen alle deelnemers van de Kennisarena bijeen op de KNVB-Campus in Zeist. Vanaf 12 uur vergaderde het algemeen bestuur van Mijn Aansluiting en hield het GPKL een platformoverleg. Daarna volgde een gezamenlijk programma met het COB-platform Kabels en leidingen en drie ronden subsessies.

Flexival 2021

De Kennisarena nam een prominente plek in op het Flexival op 22 april 2021. Robbert Ephraïm en Jarko van Bloois werden voorgesteld als thema-eigenaren en programmamanager Edith Boonsma presenteerde de ondertekening door Mijn Aansluiting en het COB.

Afgeronde projecten

Koplopergemeenten 

In 2019 namen veertien gemeenten het initiatief voor het traject Vol onder maaiveld om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Dat traject is afgerond, maar de koplopergemeenten gaan door! De groep komt geregeld bij elkaar om kennis uit te wisselen en vraagstukken te signaleren.

 

Koers van de Kennisarena

Om er zeker van te zijn dat de Kennisarena nog op de juiste koers is, werd het netwerk geraadpleegd met een enquête. Meer dan vijftig kabels- en leidingenexperts leverden met hun antwoorden waardevolle input.

Vol onder maaiveld

De kwaliteit van de leefomgeving komt onder hoge druk te staan gezien de huidige drukte in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities te realiseren. De Bouwcampus en het COB bundelen de krachten om samen met een aantal koplopergemeenten oplossingen voor het inpassingsvraagstuk te vinden.