Regie op de ondergrond

Wat je ondergronds aanlegt, ligt er voor langere tijd en heeft gevolgen voor bovengrondse en andere ondergrondse activiteiten. Het is dus zaak om zorgvuldig te werk te gaan, met oog voor de toekomst en andere partijen en ontwikkelingen. Maar hoe we precies die regie moeten voeren is (nog) onduidelijk. Op initiatief van het Platform O&O is daarom een handreiking opgesteld met praktische tips.

Samen met Bert van Eekelen (Arcadis) sprak coördinator Jantien van den Berg op het COB-congres 2012 over regie op de ondergrond. Van den Berg: “Er werd levendig gediscussieerd tijdens onze sessie. We hebben vooral besproken wat nou precies het probleem is bij de regie op de ondergrond. Iedereen is het er wel over eens dat de onder- en bovengrond integraal moeten worden bekeken, maar in praktijk blijkt dat soms lastig. Organische gebiedsontwikkeling vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak, die we deels nog moeten uitvinden. Verder vond men het logisch dat natuurlijke eigenaren van een gebied de regie voeren, maar dit zijn vaak lokale overheden, waarbij de afstemming tussen afdelingen soms moeizaam verloopt. Er kwamen ook oplossingen voorbij, zoals meer aandacht voor visualisering en het centraal stellen van het gebied. In de vervolgsessie willen we hier samen met het Platform O&O dieper op ingaan.”

Tijdens de sessie op het COB-congres 2012 werden de deelnemers gevraagd wat zij zouden doen als ze de ordening van de ondergrond richting mochten geven. Wie komt volgens hen van rechts? (Foto: Chiel Epskamp)

Voortgang

Begin 2013 was er een brainstormsessie met de mensen die zich tijdens het COB-congres 2012 hadden aangemeld voor het onderwerp. De suggesties zijn daarna besproken tijdens de tweede bijeenkomst van het Platform O&O. Er bleek bij de deelnemers een grote behoefte te zijn aan concrete handvatten om regie op de ondergrond te kunnen voeren. Een werkgroep samengesteld uit leden van het platform, zowel vanuit de markt als de overheid, heeft daar verdere invulling aan gegeven.

Zo is de handreiking Slimme regie op de ondergrond tot stand gekomen. Op 27 november 2013 heeft COB-ambassadeur Jacqueline Cramer tijdens het symposium Bodem Breed de eerste exemplaren uitgereikt aan bestuurders van diverse gemeenten. De handreiking gaat enerzijds in op het belang van regie en biedt daarnaast concrete handvatten voor degenen die regie willen gaan voeren. Er zijn randvoorwaarden en aanbevelingen geformuleerd die aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden verduidelijkt. De publicatie is gratis te downloaden vanaf de kennisbank.

Tijdens het symposium Bodem Breed gaf Henk Werksma (facilitator van de Carrousel Ordening en Ondergrond) een inspirerende pitch over hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium de ondergrond bij gebiedsontwikkeling te betrekken.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Léon Verhoeven, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jantien van den Berg, rol: Coordinator

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bert van Eekelen, rol: Lid

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Theo Penders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Martijn Simons, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Petra van der Lugt, rol: Lid
John de Ruiter, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Albert Jan de Vries, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mark Koningen, rol: Lid

Omgevingsdienst Veluwe IJssel -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
, rol: Lid

Rijkswaterstaat LOB -

Locatie: Utrecht, Grifioenlaan 2
Gerd de Kruif, rol: Lid