Cybersecurity

De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd aanwezig of up-to-date. Dit kan een bedreiging vormen voor het (veilig) functioneren. Het COB faciliteert daarom een ISAC (information sharing and analysis center) gericht op tunnels waarin kennis en ervaringen over cybersecurity in infrastructuur wordt gedeeld. Daarnaast verzamelt de COB-werkgroep Cybersecurity generieke informatie en ontsluit deze.

In de praktijk blijkt dat tunnelprofessionals vaak onvoldoende informatie over cybersecurity hebben. Het COB-netwerk heeft daarom een zogeheten information sharing and analysis center (ISAC) voor tunnels ingericht, waarin betrokkenen ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over het toepassen van cybersecurity in projecten. Om veiligheidsredenen zijn de bijeenkomsten van het ISAC Tunnels besloten.

Om generieke kennis te ontsluiten, is ook de COB-werkgroep Cybersecurity ingericht. In de werkgroep staat het groeiboek Cybersecurity centraal. Dit handboek over cybersecurity in tunnels moet bewustzijn verhogen door praktijklessen en -ervaringen te delen. De handreiking is opgezet als digitaal groeiboek, zodat de inhoud gemakkelijk kan worden aangevuld en bijgewerkt. De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Release nieuwe versie groeiboek.

Q4 2022
2

Checklist Cybersecurity inpasbaar in de SHA.

Q4 2022
3

‘Landkaart’, als bijlage van het groeiboek.

Q4 2022
4

‘Cybersecurity en tunnelveiligheid’: uitbreiding op het visie-document bij het groeiboek.

Q4 2022
5

Werkboek met scenario’s als download op de COB-website.

Q4 2022
6

Best practice van legacysystemen; aanvulling op thema ‘renoveren’ in het groeiboek.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Na de start in februari 2022 heeft de projectgroep de deliverables beschreven en een projectplan vastgesteld. Inmiddels is de groep drie keer plenair bij elkaar geweest en is stapsgewijs de tussenstand van de deelprojecten en de conformiteit aan het oorspronkelijke plan besproken. De deelnemers aan de projectgroep vinden het leuk om een bijdrage te kunnen leveren, maar zien de spanning in de agenda’s om het werk te realiseren. Het is mede daardoor dat deliverable 6 zonder deelprojectleider zit en vertraging heeft opgelopen: het enthousiasme is er, maar de tijd ontbreekt.

Alle deliverables

Eerdere versies

Benieuwd hoe het groeiboek Cybersecurity is ontstaan en wat er in de loop der jaren is besproken, aangepast en toegevoegd?
>> Lees hier alles over de ontstaansgeschiedenis en eerdere bijeenkomsten van de werkgroep.

Deelnemers werkgroep

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Deelprojectleider

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Chris Braas, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V.

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid
KAEYOS

KAEYOS

Locatie: ,
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Arjan Weijenborg, rol: Lid
Gijs Withagen, rol: Lid
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

Phoenix Contact B.V.

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ico Jacobs, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Erik Versteegt, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jos Renkens, rol: Lid