Cybersecurity

De digitale weerbaarheid van ondergrondse infra moet ‘up-to-date’ zijn en blijven. Want als daar gaten in ontstaan, vertaalt zich dat in risico’s voor het veilig functioneren. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek met praktische handvatten voor cybersecurity ontwikkelt en er is een ISAC voor het vertrouwelijk uitwisselen van ervaringen.

Het zogeheten ISAC (Information sharing and analysis centre) is een besloten groep van tunnelbeheerders en cybersecurity-experts waarbinnen zij ervaringen en gedachten uitwisselen. Het groeiboek Cybersecurity tunnels stelt (tunnel)beheerders in staat de weerbaarheid van hun object te beoordelen en te ontwikkelen. Sinds de eerste lancering in 2018 is het groeiboek al vier keer bijgewerkt; de vijfde editie verschijnt in 2023. De aanvullingen zijn steeds verwerkt als hoofdstukken en/of bijlagen. Sinds 2022 is er ook een Engelse versie van het groeiboek.

Versie 5.0 gepubliceerd

Er staat weer een nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity voor tunnels online, ook in het Engels! Deze vijfde uitgave bevat onder meer een handvat voor het omgaan met verouderde systemen en een kenniswijzer die u wegwijs maakt in andere hulpmiddelen voor het ‘cyberveilig’ omgaan met tunnels.

Met de vijfde versie van het groeiboek rondt de werkgroep een project van vele jaren af (al in 2014 werd begonnen met de eerste ideeën en schetsen). Met versie 5 staat er een volwassen product en is het project voorlopig afgerond. De redactiecommissie houdt oog op ontwikkelingen op het vakgebied van cybersecurity voor tunnels, maakt kleine aanpassingen en neemt initiatief om de uitwerking van een eventuele volgende uitgave voor te leggen. Naar verwachting wordt er pas aan een volgende editie gewerkt als er wezenlijke wijzigingen in de van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving zijn gepubliceerd. 

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Formeren redactiecommissie.

Q1 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Release nieuwe versie groeiboek.

Gereed
2

Checklist Cybersecurity inpasbaar in de SHA.
NB. Deze is niet als nieuw product opgeleverd. Besloten is dat de QuickScan Cybersecurity volstaat. 

Gereed
3

‘Landkaart’, als bijlage van het groeiboek.

Gereed
4

‘Cybersecurity en tunnelveiligheid’: uitbreiding op het visie-document bij het groeiboek.
NB. Deze deliverable is vervallen. Bij het groeiboek zit het document ‘Cybersecurity en tunnelveiligheid’ nog in een voorgaande versie.

Vervallen
5

Werkboek met scenario’s als download op de COB-website.
NB. De scenario’s zijn in het groeiboek verwerkt en niet apart als download gepubliceerd.

Gereed
6

Best practice van legacysystemen; aanvulling op thema ‘renoveren’ in het groeiboek.

Gereed

Eerdere versies

Benieuwd hoe het groeiboek Cybersecurity is ontstaan en wat er in de loop der jaren is besproken, aangepast en toegevoegd?
>> Lees hier alles over de ontstaansgeschiedenis en eerdere bijeenkomsten van de werkgroep.

Deelnemers redactiecommissie

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Peter Kole, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid