Cybersecurity

De digitale weerbaarheid van ondergrondse infra moet up-to-date zijn en blijven. Want als daar gaten in ontstaan, vertaalt zich dat in risico’s voor het veilig functioneren. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek met praktische handvatten voor cybersecurity ontwikkeld en er is een ISAC voor het vertrouwelijk uitwisselen van ervaringen. Een redactiecommissie is beschikbaar om bij ontwikkelingen aanpassingen te doen in het groeiboek.

Het zogeheten ISAC (Information sharing and analysis centre) is een besloten groep van tunnelbeheerders en cybersecurity-experts waarbinnen zij ervaringen en gedachten uitwisselen. Het groeiboek Cybersecurity tunnels stelt (tunnel)beheerders in staat de weerbaarheid van hun object te beoordelen en te ontwikkelen. Sinds de eerste lancering in 2018 is het groeiboek al vier keer bijgewerkt; de vijfde editie is inmiddels verschenen (zie hieronder). De aanvullingen zijn steeds verwerkt als hoofdstukken en/of bijlagen. Sinds 2022 is er ook een Engelse versie van het groeiboek.

Versie 5.0 gepubliceerd

Er staat weer een nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity voor tunnels online, ook in het Engels! Deze vijfde uitgave bevat onder meer een handvat voor het omgaan met verouderde systemen en een kenniswijzer die u wegwijs maakt in andere hulpmiddelen voor het ‘cyberveilig’ omgaan met tunnels.

Met de vijfde versie van het groeiboek rondt de werkgroep een project van vele jaren af (al in 2014 werd begonnen met de eerste ideeën en schetsen). Met versie 5 staat er een volwassen product en is het project voorlopig afgerond. De redactiecommissie houdt oog op ontwikkelingen op het vakgebied van cybersecurity voor tunnels, maakt kleine aanpassingen en neemt initiatief om de uitwerking van een eventuele volgende uitgave voor te leggen. Naar verwachting wordt er pas aan een volgende editie gewerkt als er wezenlijke wijzigingen in de van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving zijn gepubliceerd. 

Quiz met fabels en feiten

Dat het thema van cybersecurity in de belangstelling staat, bleek ook tijdens het plenaire programma van de Tunneldag 2024. Er werd een quiz gedaan met fabels en feiten, ‘Hoeveel weet u van cyberveiligheid in tunnels?’. Hierop werd enthousiast gereageerd.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Formeren redactiecommissie.

Gereed

Eerdere versies

Benieuwd hoe het groeiboek Cybersecurity is ontstaan en wat er in de loop der jaren is besproken, aangepast en toegevoegd?
>> Lees hier alles over de ontstaansgeschiedenis en eerdere bijeenkomsten van de werkgroep.

Deelnemers redactiecommissie

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Peter Kole, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid