De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date. Dit kan een bedreiging vormen voor het (veilig) functioneren ervan. Het COB faciliteert daarom een ISAC (information sharing and analysis center) gericht op tunnels waarin kennis en ervaringen over cybersecurity in infrastructuur wordt gedeeld. De COB-werkgroep Cybersecurity heeft als doel het bewustzijn rond cybersecurity te verhogen en praktijkervaringen te delen met de sector.

In de praktijk blijkt dat tunnelprofessionals vaak onvoldoende informatie over cybersecurity hebben. Het COB-netwerk heeft daarom een zogeheten information sharing and analysis center (ISAC) voor tunnels ingericht, waarin betrokkenen ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over het toepassen van cybersecurity in projecten. Om veiligheidsredenen zijn de bijeenkomsten van het ISAC Tunnels besloten.

Om generieke kennis te ontsluiten, is ook de COB-werkgroep Cybersecurity ingericht. In de werkgroep staat het groeiboek Cybersecurity centraal. Dit handboek over cybersecurity in tunnels moet bewustzijn verhogen door praktijklessen en -ervaringen te delen. De handreiking is opgezet als digitaal groeiboek, zodat de inhoud gemakkelijk kan worden aangevuld en bijgewerkt. De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Release nieuwe versie groeiboek.

Q2 2023
2

Checklist Cybersecurity inpasbaar in de SHA.

Q2 2023
3

‘Landkaart’, als bijlage van het groeiboek.

Q2 2023
4

‘Cybersecurity en tunnelveiligheid’: uitbreiding op het visie-document bij het groeiboek.

Q2 2023
5

Werkboek met scenario’s als download op de COB-website.

Q2 2023
6

Best practice van legacy-systemen; aanvulling op thema ‘renoveren’ in het groeiboek.

Q2 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Na de start in februari 2022 heeft de projectgroep de deliverables beschreven en een projectplan vastgesteld. Inmiddels is de groep drie keer plenair bij elkaar geweest en is stapsgewijs de tussenstand van de deelprojecten en de conformiteit aan het oorspronkelijke plan besproken. De deelnemers aan de projectgroep vinden het leuk om een bijdrage te kunnen leveren, maar zien de spanning in de agenda’s om het werk te realiseren. Het is mede daardoor dat deliverable 6 zonder deelprojectleider zit en vertraging heeft opgelopen: het enthousiasme is er, maar de tijd ontbreekt.

Alle deliverables

Zes bijeenkomsten met de werkgroep.

Alle deliverables

Vertraging

De oplevering van de deliverables uit dit project stond gepland in december 2022. Echter is de samenstelling van de werkgroep tussentijds gewijzigd. Een nieuw werkgroeplid is bereid gevonden om het onderwerp ‘legacy-systemen’ uit te werken. De werkgroepleden hebben hun best gedaan om de producten tijdig te realiseren, maar overvolle agenda’s stonden dit in de weg. Om geen concessie te hoeven doen aan de kwaliteit van de deliverables is besloten om de opleverdatum door te schuiven naar april 2023.

Wel is er een Engelstalige versie van het groeiboek opgeleverd, waarvoor veel belangstelling was uit het buitenland. Op de TRA in Lissabon in november 2022 is het groeiboek met een serious game verder in de publiciteit gebracht.

ISAC
De vertrouwelijkheid van het ISAC strookt niet met de doelstellingen van het COB. Vanaf 2023 zal het daarom vallen onder het Platform tunnelbeheerders wegtunnels (PTW).

Eerdere versies

Benieuwd hoe het groeiboek Cybersecurity is ontstaan en wat er in de loop der jaren is besproken, aangepast en toegevoegd?
>> Lees hier alles over de ontstaansgeschiedenis en eerdere bijeenkomsten van de werkgroep.

Deelnemers werkgroep

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen
Individuele deelnemers

-

Jos Renkens, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Rob Boersema, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros -

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

EQUANS Infra & Mobility bv -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group -

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Chris Braas, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid

KAE0YS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Gijs Withagen, rol: Lid
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
René van der Helm, rol: Lid

Ministerie van IenW - Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV -

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider