Ontstaansgeschiedenis groeiboek Cybersecurity

In de praktijk blijkt dat partijen betrokken bij tunnels vaak onvoldoende handzame informatie kunnen vinden over cybersecurity. En die informatie is wel nodig om de juiste en afdoende maatregelen te kunnen nemen. Sinds 2016 onderhoudt het COB-netwerk daarom een groeiboek met informatie over cybersecurity in tunnels. Op deze pagina leest u meer over de ontstaans- en updategeschiedenis.

Update groeiboek Cybersecurity 2021

Sinds de eerste lancering in 2018 is het groeiboek al drie keer bijgewerkt. In 2021 heeft de werkgroep (in vrijwel identieke samenstelling) verdergewerkt aan versie 4. De aanvullingen op het groeiboek zijn verwerkt als hoofdstukken en/of bijlagen bij het groeiboek. Over deze onderwerpen vindt u nu veel meer informatie:

  • Bedrijfscontinuïteit en herstel: hoe detecteer je, hoe voorkom je en hoe herstel je na een cybersecurity-incident?
  • Cybersecurity en tunnelveiligheid: hoe wordt cybersecurity onderdeel van tunnelveiligheid?
  • Onderhoud (patching en servicing): hoe houd je de installaties veilig actueel?
  • Renovatie: is dat wat anders dan nieuwbouw en zo ja, wat zijn dan de aandachtspunten?
  • Ook de Engelse versie van dit groeiboek is in 2022 geactualiseerd.

>> Naar het groeiboek

Tunneldag 2021

Tijdens de Tunneldag 2021 op 28 januari 2021 is cybersecurity natuurlijk ook aan bod geweest. Bekijk het item in de video hieronder.

 

Update groeiboek Cybersecurity 2020

Tijdens de bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid op 10 december 2020 is de nieuwe versie van het groeiboek gelanceerd en toegelicht. De inhoud is geactualiseerd en anders geordend om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook zijn er filters toegevoegd.

Er is in de tunnelsector nog steeds veel belangstelling voor cybersecurity. Bovendien is het typisch een onderwerp dat telkens verandert, waardoor ook de inhoud van het groeiboek aan verandering onderhevig is. De werkgroep is in 2020 actief verdergegaan. Er zijn vijf onderwerpen waar de werkgroep zich op richtte:

>> Naar het groeiboek

Update groeiboek Cybersecurity 2020

Tijdens de bijeenkomst van het platform Tunnels en veiligheid op 10 december 2020 is de nieuwe versie van het groeiboek gelanceerd en toegelicht. De inhoud is geactualiseerd en anders geordend om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook zijn er filters toegevoegd.

Er is in de tunnelsector nog steeds veel belangstelling voor cybersecurity. Bovendien is het typisch een onderwerp dat telkens verandert, waardoor ook de inhoud van het groeiboek aan verandering onderhevig is. De werkgroep is in 2020 actief verdergegaan. Er zijn vijf onderwerpen waar de werkgroep zich op richtte:

>> Naar het groeiboek

Update groeiboek Cybersecurity 2019

Op 26 november 2019 is het nieuwe groeiboek gelanceerd! Tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid is de update en uitbreiding feestelijk gevierd met taart.

Het groeiboek (zie hieronder) richtte zich bij de lancering in 2018 alleen op beheerders. Van begin af aan is er ook interesse geweest in een handreiking voor bijvoorbeeld de ontwerpfase en het bestuurlijke kader. Het groeiboek is in 2019 daarom gegroeid! Voor de aanvulling met aandachtspunten en mogelijke maatregelen voor cybersecurity tijdens de ontwerpfase werd er een nieuwe werkgroep samengesteld, met oude en nieuwe leden. Op 9 november 2018 kwam deze voor het eerst bijeen.

Op vrijdag 18 januari 2019 werd het werk verdeeld en zijn de werkgroepleden gestart met de uitwerking. Voor elk (nieuw of bestaand) hoofdstuk werden een hoofdauteur en mede-auteurs aangewezen. Na het schrijven en samenvoegen heeft er een reviewronde plaatsgevonden om de puntjes op de i te zetten.

>> Naar het groeiboek

Groeiboek en minisymposium

Het groeiboek is op 30 mei 2018 tijdens een minisymposium gepresenteerd. Zo’n vijftig deelnemers waren te gast in de raadszaal van de gemeente Barendrecht. Burgemeester Jan van Belzen gaf aan zich graag in te zetten voor een vervolg in bestuurlijke richting, binnen zijn netwerk op gebied van infrastructuur, gericht op de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij cyberaanvallen en preventieve maatregelen. Technisch expert Erik de Jong (Fox-IT) benadrukte dat het belangrijk is oplossingen ter verbetering van de cybersecurity in gezamenlijkheid te zoeken, dus in relatie met andere onderdelen uit de kritieke infrastructuur en daarbij zo concreet mogelijk te zijn.

>> Download programma (pdf, 133 KB)
>> Download presentaties (pdf, 3 MB)

De aanwezigen werden opgeroepen om zich te melden bij COB om in de toekomst een bijdrage te leveren aan het groeiboek. Deze oproep geldt ook voor andere geïnteresseerden! Het COB hoort graag welk vervolg u het groeiboek wilt geven en in welk opzicht u daaraan kunt bijdragen.

>> Naar het groeiboek cybersecurity