Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels

Samen met het netwerk werkt het COB toe naar een energieneutrale tunnel. Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht? U leest het in de Maatregelencatalogus energiereductie tunnels, een groeiboek dat geregeld wordt bijgewerkt. Halverwege 2023 is versie 4 gepubliceerd.

Het belang van energiereductie en vermindering van CO2-uitstoot is een nationale opgave geworden voor alle vakgebieden. Voor tunnels was deze opgave al veel langer een belangrijk onderwerp. In de afgelopen jaren is een zeer uitgebreide maatregelencatalogus ontstaan, die jaarlijks actueel gehouden wordt. Het is een uitgebreid groeiboek met concrete maatregelen, zowel voor de techniek als voor het proces.

Voortgang

Halverwege 2023 is versie 4 gepubliceerd. Versie 5 (oplevering zomer 2024) wordt verrijkt met een format voor een energiepaspoort voor tunnels, een overzicht van de top-5 verbruikers in tunnels, het eindrapport Energieopslag tunnels en aanpassing van de NSVV-richtlijn. Voor versie 6 wordt het energiepaspoort toegepast bij vijf tot tien tunnels en de herijking van de NSVV-richtlijn wordt getoetst bij tunnelbeheerorganisaties, om met hen de kansen van de nieuwe richtlijn door te nemen. Op basis van de reactie op de energiepaspoorten van tunnelorganisaties werkt een projectteam een businesscase voor het energiepaspoort uit. 

Ook interessant

Op het gebied van duurzaamheid ontwikkelt het COB nog een groeiboek: de Maatregelencatalogus circulaire tunnelinstallaties. Dit digitale document helpt bij het circulair werken met installaties in de aanleg en renovatie van tunnels. Het voornemen is om de beide catalogi samen te voegen tot het groeiboek Duurzaamheid tunnels.

Lopende en nieuwe projecten

Verduurzaming tunnelverlichting

Uit een onderzoeksprogramma van het COB met netwerkpartijen is een herijking van de NSVV-richtlijn voortgekomen, die in 2023 is opgeleverd. In 2024 richt het COB zich op de toepassing van die richtlijn in de praktijk. We gaan daarvoor langs bij tunnelbeheerorganisaties om met hen de kansen van de nieuwe richtlijn door te nemen. Het resultaat landt in de maatregelencatalogus versie 6 in de vorm van opgehaalde kansen (en struikelblokken).

 

Energiepaspoort in de praktijk

In 2023 is een format voor een energiepaspoort voor tunnels opgesteld. Dit format wordt opgenomen in de maatregelencatalogus versie 5 (medio 2024). In 2024 wil het COB het energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten. Hiervoor wordt gezocht naar projectleden en tunnelbeheerorganisaties die willen meedoen.

Businesscase Energiepaspoort

Bij Energiepaspoort in de praktijk betrokken tunnelorganisaties krijgen een energiepaspoort van hun tunnel uitgereikt, met aanbevelingen om hun tunnel te verduurzamen. Een projectteam zal vervolgens de aanbevelingen uitwerken in een businesscase. De resultaten worden in het voorjaar van 2025 met de tunnelorganisaties gedeeld. 

Afgeronde projecten

Van energiereductie naar energietransitie

In dit project is een bredere kijk op het energiegebruik van tunnels onderzocht. Hieruit is een format voor een energiepaspoort voortgekomen en een top 5 verbruikers in tunnels. Deze kennis wordt medio 2024 toegevoegd aan de maatregelencatalogus Energiereductie tunnels. 

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 5 (opname in versie 1.0 van groeiboek Duurzaamheid is uitgesteld naar 2025 )

Q3 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Maatregelencatalogus Energiereductie versie 4.

Gereed

Eerdere updates maatregelencatalogus Energiereductie 

De maatregelencatalogus krijgt jaarlijks een update. Om precies te weten wat welk jaar is toegevoegd kunt u de onderstaande link volgen. 
>> Updates maatregelencatalogus Energiereductie 

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider