Evaluatie Sluiskiltunnel

Op zaterdag 23 mei ging de Sluiskiltunnel open voor verkeer: ruim vijf weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Ook is het project (ruim) binnen budget gerealiseerd. BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en combinatie BAM-TBI (CBT) hebben onder leiding van het COB hun ervaringen bij de Sluiskiltunnel laten evalueren door mensen uit de wetenschap en uit de praktijk.

Dat het project Sluiskiltunnel succesvol werd afgerond, is geen vanzelfsprekendheid. Ondanks dat het vakgebied van projectmanagement al ruim zestig jaar professioneel wordt bedreven, hebben alle inspanningen nog niet geleid tot een bevredigend track record.Wat is het geheim van de Sluiskiltunnel? Waardoor zijn de successen behaald? De BV KKS, verantwoordelijk voor de realisatie van het project, heeft het COB gevraagd om het project te evalueren.

De Sluiskiltunnel werd op 19 mei 2015 feestelijk geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. (Foto: Mark Neelemans)

Samen met de heren Tin Buis en Ton Vrijdag, de directie van de BV KKS, heeft het COB vijf thema’s geselecteerd die goed de ervaringen van het project weergeven in termen van context, organisatie en resultaten. Voor elk thema heeft het COB een specifieke hoogleraar/topexpert gevraagd als auteur:

  • prof. dr. ir. Marcel Hertogh (voorzitter): de BV-structuur, inleiding en conclusies
  • prof. dr. Hans Bakker: veiligheid
  • prof. dr. Ard-Pieter de Man: samenwerking en kennisborging
  • ir. Roel Scholten: aanpak verkeers- en tunneltechnische installaties

De auteurs hebben door middel van interviews bij zowel de BV KKS als bij CBT het Sluiskiltunnelproject onder de loep genomen en daarbij op hun specifieke onderwerp ingezoomd. De interviews zijn door de auteurs aangevuld met theoretische kaders: klopt deze ervaring in de wetenschappelijke theorie? Vervolgens hebben zij een aantal ervaren experts uit het COB-netwerk gevraagd om het onderwerp verder te verrijken. Dit verrijken is de toets aan de ervaringen van anderen uit de praktijk.

Uitkomsten

Tijdens een symposium op 23 juni 2015 zijn de uitkomsten van de evaluatie gepresenteerd. Er is ook een cahier uitgebracht waarin alle bevindingen en conclusies zijn terug te lezen. U kunt deze publicatie gratis downloaden vanaf de kennisbank (zie kader rechts) of bekijk hem online:

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers
Erik Vreeburg, rol: Geïnterviewd
Michel Langhout, rol: Geïnterviewd
Johan Mignon, rol: Geïnterviewd
, rol: Geïnterviewd
Erik te Duits, rol: Geïnterviewd
Jan de Jong, rol: Geïnterviewd
Hans Nühn, rol: Geïnterviewd

Bureau Paradox -

Locatie: Leiden, Boerhaavelaan 21
Alfons van Marrewijk, rol: Beoordelaar

BV Kanaalkruising Sluiskil -

Locatie: Terneuzen, Koegorsstraat 1c
Tin Buis, rol: Geïnterviewd
Hanneke Blok, rol: Redacteur
Paul van Laviere, rol: Geïnterviewd
Ton Vrijdag, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Coordinator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Peter Dijk, rol: Beoordelaar

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Christiaan Caan, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis -

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Albert de Vries, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis - Provincie Noord-Holland

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Kees van Beveren, rol: Beoordelaar

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Cees Brandsen, rol: Beoordelaar
Jaap Heijboer, rol: Beoordelaar
Hans Versteegen, rol: Beoordelaar

Shell Global Solutions International B.V. -

Locatie: Den Haag, Postbus 541
Hans de Vos, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Ard-Pieter de Man, rol: Lid expertteam
Adri Frijters, rol: Beoordelaar

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Frank Guldenmund, rol: Beoordelaar
Hans Bakker, rol: Lid expertteam
Marcel Hertogh, rol: Lid expertteam
Hans Bakker, rol: Lid expertteam

Vrije Universiteit Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Marius Rietdijk, rol: Beoordelaar