Sneller open door virtueel testen

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Bij een grootschalige renovatie moet een tunnel vaak volledig worden afgesloten, onder meer om de veiligheid te testen. Er kan hinder zijn in grofweg drie fases:

 • Fase 1: De uitvoerings- en installatiewerkzaamheden (inclusief inbedrijfstelling)
 • Fase 2: De testen in de tunnel (SAT, iSAT, SIT, iSIT)
 • Fase 3: Het verkrijgen van de openstellingsvergunning

De hypothese van het COB-netwerk is dat de duur van een volledige tunnelafsluiting behoorlijk verkort kan worden (wat de maatschappelijke kosten reduceert) door fase 2 (deels) parallel te laten lopen met renovatie. Hiertoe zullen testen anders vormgegeven moeten worden, bijvoorbeeld met simulaties en visualisaties. Hierbij geldt dat zeker moet zijn dat het functioneren van de gerenoveerde tunnel (tunneltechnische installaties, TTI) minimaal gelijk blijft aan het huidige niveau.

In 2017 heeft een COB-werkgroep een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van virtueel testen. Hierop wordt voortgebouwd in het tunnelprogramma.

Het project richt zich op:

 • Het formuleren van eenduidige verwachtingen, definities en gezamenlijk kader vanuit de experts in het veld (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers): wat bedoelen we precies met virtueel testen, hoever zijn we, wat doen we en wanneer?
 • Het formuleren van de juiste randvoorwaarden vanuit alle stakeholders, in het bijzonder de bevoegde gezagen.
 • Het op gang brengen en faciliteren van een dialoog met, en kweken van vertrouwen bij de belangrijke stakeholders zoals bevoegde gezagen.
 • Het ondersteunen van praktijkprojecten bij het nadenken over, visievorming op en etaleren van de mogelijkheden van virtueel testen.

Met twee groepen worden kennisuitwisselingssessies georganiseerd:

 • Experts bij opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich bezighouden met virtueel testen: koplopergroep
  Bij bijna alle tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) wordt gewerkt aan virtueel testen. Toch blijkt er spraakverwarring te zijn: wat bedoelt iedereen met virtueel testen, kijken we met dezelfde bril, tegen welke vragen lopen we aan?
 • Groep bevoegde gezagen (groep BG)
  Bevoegde gezagen/autoriteiten moeten toegroeien naar een level playing field waarbij ze als professioneel beoordelaar ook bij virtueel testen hun rol kunnen vervullen. Dit kunnen we organiseren door de groep van bevoegde gezag mee te nemen in de technische ontwikkelingen bij praktijkprojecten. Ronald Gram, onafhankelijk voorzitter van het platform Niet-rijkstunnels, zal samen met Eric Hof van de Antea Group als kwartiermaker een verkenning opstarten.

Deelnemers koplopergroep

ARCADIS Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Jack Blok, rol: Lid
Jasper Leuveld, rol: Lid
Timo Neuteboom, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Platijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Arjan Neef, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Ronald de Weerd, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid

iNFRANEA

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Jaap de Boer, rol: Lid

INFRANEA

Locatie: Nieuwegein, Defensiedok 10
Maarten van den Berg, rol: Lid

iNFRANEA

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Ramon Vlaar, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Voorzitter

NedMobiel

Locatie: Breda, Haagweg 1
Edwin Luijt, rol: Lid
Quaboo B.V.

Quaboo B.V.

Locatie: Roosendaal, Ludwigstraat 39
Michiel Vroon, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Soltegro

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Strypes Nederland

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Aryan Snel, rol: Lid
Tamara Dolle, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid
Unit040

Unit040

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid