Dit project is in 2022 afgerond en richtte zich op het definiëren van (een basis voor) talen, die volgens vastgelegde regels kan worden uitgebouwd. Deze talen moeten helpen om op de juiste manier om te gaan met te delen informatie en tevens de basis vormen waarmee uitgewisselde data eenduidig te interpreteren is. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders nodig.

Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie, zonder dat daarvoor alle data gestandaardiseerd moet worden. Taal vormt de basis om data meer inhoud geven en deze goed over te dragen en te gebruiken. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders nodig; de basis moet ten minste een taalopzet bieden voor alle levensfasen (ontwerp, bouw, verificatie, validatie en testen, onderhoud en beheer, gebruik, sloop) en aspecten (veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, status/toestand, verkeer, opleiden, trainen en oefenen, duurzaamheid).

Het doel van dit project was om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data en om een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van data. Ook is bij de start van een levenscyclus bekend welke informatie moet worden vastgelegd, zodat over de gehele keten en levensduur efficiënt kan worden gewerkt. Er is inzicht in data, modellen, software en hardware.

Na 2022

Er zijn twee projecten gestart waarin de aanbevelingen uit dit project worden opgepakt: ‘Data voor de tunnelbeheerder’ en ‘Evolutiepad naar uniformiteit’. Dit project is daarmee opgeheven.

Eindrapportage 2022


Er is onderzoek gedaan naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle levensfasen en aspecten van een tunnel. In het rapport ‘Verkenning semantische basis voor de tunnelsector’ wordt dieper ingegaan op het concept common data environment (CDE), omdat hierin de semantische basis kan worden gerealiseerd en engineers in projecten daarmee moeten werken. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de NEN 2660-serie; een recente norm voor informatie-interoperabiliteit in de gebouwde omgeving.

>> Lees het rapport op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Notitie voor semantische basis, inclusief verkenning huidige landschap.

Gereed

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Integraal overleg tunnelprogramma Digitalisering 15 februari 2022.

1

Vergaderingen op 21 en 24 maart 2022.

1

Tunnelteamoverleg en Tunnel-pizzaparty 29 maart 2022.

1

Strategisch overleg 26 april 2022.

1

Schrijven en reviewen verslagen mei/juni.

1

Afronding en opmaak eindrapportage.

1

Toelichting op eindrapport op COB-tv, 5 december 2022. Is terug te kijken op website van het COB en Youtube.

1

Begin september 2022 is er een informatiesessie geweest met het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaanderen).

1

Presentatie uitkomsten tijdens Tunnel-pizzaparty in september 2022.

-

Tussentijdse rapportage eind 2021

Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie. Het COB-netwerk wil in 2030 een gemeenschappelijke taal spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data in de tunnelsector. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle levensfasen en aspecten van een tunnel. Dit document beschrijft de eerste bevindingen van de werkgroep.
>> Lees hier het tussentijdse rapport (pdf, 612kb)

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Natasha Blommaert, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Leo van Ruijven, rol: Lid
Richard de Roon, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

Neanex -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Roy van Hattem, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Rapporteur

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid