Taal/data digitalisering

Dit project richt zich op het definiëren van (een basis voor) talen, die volgens vastgelegde regels kan worden uitgebouwd. Deze talen moeten helpen om op de juiste manier om te gaan met te delen informatie en tevens de basis vormen waarmee uitgewisselde data eenduidig te interpreteren is. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders nodig.

Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie, zonder dat daarvoor alle data gestandaardiseerd moet worden. Taal vormt de basis om data meer inhoud geven en deze goed over te dragen en te gebruiken. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders nodig; de basis moet ten minste een taalopzet bieden voor alle levensfasen (ontwerp, bouw, verificatie, validatie en testen, onderhoud en beheer, gebruik, sloop) en aspecten (veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, status/toestand, verkeer, opleiden, trainen en oefenen, duurzaamheid).

Doel van het project

Het doel van dit project is om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data en om een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van data. Ook is bij de start van een levenscyclus bekend welke informatie moet worden vastgelegd, zodat over de gehele keten en levensduur efficiënt kan worden gewerkt. Er is inzicht in data, modellen, software en hardware.

Tussentijdse rapportage eind 2021

Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie. Het COB-netwerk wil in 2030 een gemeenschappelijke taal spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data in de tunnelsector. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle levensfasen en aspecten van een tunnel. Dit document beschrijft de eerste bevindingen van de werkgroep.
>> Lees hier het tussentijdse rapport (pdf, 612kb)

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Natasha Blommaert, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Leo van Ruijven, rol: Lid
Richard de Roon, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Roy van Hattem, rol: Lid

Transmeto

Locatie: Twello, Domineestraat 20
Alex Kalden, rol: Rapporteur

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid