Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Het COB-netwerk heeft daarom een handboek ‘Ken je tunnel’ ontwikkeld. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre dit handboek digitaal en/of geautomatiseerd kan worden.

Het handboek Ken je tunnel kan worden gebruikt door alle tunneleigenaren, -beheerders en onderhoudsteams voor regulier beheer en onderhoud en door voorbereidingsteams als basisdocument voor de opstart van een renovatie en het opleverdossier. Uit de praktijk blijkt dat het verzamelen en samenstellen van het handboek een omvangrijke klus is, wat een drempel kan zijn om het te maken, te beheren en te lezen. Het toepassen van digitale hulpmiddelen kan dit mogelijk vereenvoudigen.

Doel van het project

Het handboek Ken je tunnel is opgedeeld in drie delen: voor elk deel wordt gekeken hoe digitalisering hulp kan bieden en hoe de ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Hiervoor is het onder meer belangrijk om scherp te krijgen wat er in de markt al beschikbaar is, welke hulpmiddelen beheerders en projecten inzetten, maar ook of er in de markt al soortgelijke trajecten zijn geweest. Dit onderzoek heeft een divers beeld opgeleverd. Er zijn tal van mogelijkheden om de informatie die wordt vastgelegd in het handboek Ken je tunnel te digitaliseren. Het is nog onduidelijk welke oplossingsrichting het meest kansrijk is.

Omdat het onderzoek zeer complex blijkt en andere opgaven in het tunnelprogramma meer prioriteit lijken te hebben, is besloten dit project stop te zetten, zodat de betrokken experts hun tijd zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

Huidige stand van zaken

  • Gereed: Maastunnel
  • Gereed tot oplevering: Kiltunnel
  • In review: Hemspoortunnel
  • In opstart: Hubertustunnel

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Imke de Man, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Adviseur
Riemer te Velde, rol: Adviseur
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Younes Sadki, rol: Lid

Neanex -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Projectleider

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid