Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Het COB-netwerk heeft daarom een handreiking ‘Ken je tunnel’ ontwikkeld. Deze handreiking kan worden gebruikt door alle tunneleigenaren, -beheerders en onderhoudsteams voor regulier beheer en onderhoud en door voorbereidingsteams als basisdocument voor de opstart van een renovatie en het opleverdossier.

In de praktijk blijkt er bij tunnelbeheerders en -eigenaren een groot verschil in kennis te zijn over de eigen tunnel. De as-built-informatie is niet altijd op orde, er is geen gedeelde aanpak voor een goede scopebepaling of voor de ‘nul-opname’ bij de start van de renovatie (wat gaan we monitoren/inspecteren/opzoeken?) en er is ook vaak onvoldoende kennis om de resultaten van de vooronderzoeken eenduidig te kunnen interpreteren. Een handreiking kan kaderstellend en/of ter inspiratie worden gebruikt door alle tunneleigenaren en beheerders voor regulier beheer en onderhoud, en door voorbereidingsteams als basisdocument voor de opstart van een renovatie en het opleverdossier.

In dit project is samengewerkt met tunneleigenaren die ervaren zijn in het opstarten van renovaties en met experts op het gebied van nieuwbouw die gewend zijn tunnels op te leveren. De werkgroep heeft template en gebruiksaanwijzing gemaakt voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het project beschrijft. Tijdens het samenstellen van het document is direct meegewerkt aan handboeken voor de Kiltunnel, de Maastunnel en de tunnels van gemeente Den Haag.

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Karin de Haas, rol: Coordinator

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Voorzitter

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Erik Meijs, rol: Lid kernteam
Tom Versluijs, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid kernteam
Wilbert Jansen, rol: Lid kernteam

Kiltunnel

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Voorzitter

Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid kernteam