Het tijdig in beeld hebben van noodzakelijk civieltechnisch onderhoud aan boortunnels voorkomt onnodige overlast voor gebruikers en onkosten voor de beheerder. Het COB-netwerk wil inzicht geven in de schades die bij boortunnels kunnen ontstaan en op welke wijze bijpassende inspecties en monitoring in de beheer-en-onderhoudsfase mogelijk zijn.

Uit interviews en een verkenning in 2022 (zie hieronder) blijkt dat een periodieke controle van boortunnels op zijn plaats is. De vraag is nu voor welke te verwachten effecten een periodieke inspectie (volgens DIN1076) afdoende is en voor welke effecten monitoring aan te bevelen is. In Europees verband (EUTF) is deze discussie gestart, maar het overgrote deel van de geboorde tunnels in Europa ligt niet in ‘soft soil’. 

Na de verkenning in 2022, heeft de werkgroep in 2023 gewerkt aan versie 1.0 van de Werkwijzer monitoring boortunnels. De werkgroep vindt het van grote meerwaarde om de toepasbaarheid verder te vergroten en wil daarom een stappenplan uitwerken, dat de beheerder kan gebruiken bij het monitoren van bestaande en nieuw te bouwen boortunnels. De werkgroep zal haar werkzaamheden dus over (een deel van) 2024 voortzetten. 

Deliverables

  • Verkenning monitoring boortunnels

Na de COB-publicatie Werkwijzer monitoring zinktunnels is naar aanleiding van een verkenning besloten dat een dergelijke werkwijzer ook wenselijk is voor boortunnels. Geboorde tunnels in Nederland zijn minder oud dan afgezonken tunnels, maar een aantal is wel aan onderhoud toe. Bovendien is er sprake van betonschade en lekkage. 
>> Naar de verkenning op de kennisbank

  • Werkwijzer monitoring boortunnels versie 1.0

Voor een goede civieltechnische scope van een boortunnelrenovatie, is een beter inzicht nodig in de staat, duurzaamheid en het vervormingsgedrag van de tunnel. Gestructureerde monitoring is hiervoor noodzakelijk. Het COB-netwerk heeft hiervoor een werkwijzer ontwikkeld. De werkwijzer is gericht op het inrichten van een monitoringsysteem in een tunnel, in samenhang met het daaropvolgende proces van data-analyse, data-interpretatie, het uitvoeren van een conditiebepaling van de tunnel en het voorspellen van toekomstig gedrag. 
>> Naar de werkwijzer op de kennisbank 

  • Werkwijzer monitoring boortunnels versie 2.0 

Om te komen tot versie 2.0 van de Werkwijzer monitoring boortunnels wordt deze toegepast en getoetst in de Corbulotunnel. Op de Kennisdag civieltechnisch renoveren van 21 maart 2024 worden aanwezigen hierin meegenomen. 

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 1.0

Gereed
2

Versie 2.0

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Startnotitie ‘Verkenning naar de wenselijkheid van monitoring boortunnels’.

Gereed
2

Samenstellen werkgroep.

Gereed
3

Oplevering rapport.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Drie werkgroepvergaderingen.

3

Schrijven van hoofdstukken.

3

Zoeken van een schrijver voor het eindrapport. Deze is inmiddels gevonden. Het conceptrapport wordt gereviewd door de commissie en de opmerkingen worden verwerkt in een definitieve rapportage.

3

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
De Haas Inframanagement BV

De Haas Inframanagement BV -

Locatie: Roosendaal, Kalmoesberg 41
Robert de Haas, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Rapporteur

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Snoeren, rol: Financier

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Jelle van Ophuizen, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jetteke Flick, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Projectleider

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid