Na oplevering van versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels is onderzocht of ook het opstellen van een dergelijke werkwijzer voor boortunnels wenselijk is en wat de scope van zo’n werkwijzer moet zijn.

Uit interviews en bureauonderzoek in 2022 blijkt dat een periodieke controle van boortunnels op zijn plaats is. De vraag is nu voor welke te verwachten effecten een periodieke inspectie (volgens DIN1076) afdoende is en voor welke effecten monitoring aan te bevelen is. In EUTF-verband is deze discussie gestart, maar het overgrote deel van de geboorde tunnels in Europa ligt niet in ‘soft soil’. Op basis van de eerste verkenningen in 2022 is een hypothese ontwikkeld die getoetst gaat worden bij beheerders van geboorde tunnels in Nederland. Vervolgens wordt er een aanbeveling opgesteld.

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring. De eerste versie van deze werkwijzer is te downloaden op de COB-kennisbank.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Werkwijzer monitoring boortunnels opgestart.

Gereed
2

Commissie voor werkwijzer monitoring boortunnels inrichten.

Q2 2023
3

Rapport werkwijzer monitoring boortunnels

Q4 2023

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Jelle van Ophuizen, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jetteke Flick, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Projectleider

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Rapporteur

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid