Het tijdig in beeld hebben van noodzakelijk civieltechnisch onderhoud aan boortunnels voorkomt onnodige overlast voor gebruikers en onkosten voor de beheerder. Het COB-netwerk wil inzicht geven in de schades die bij boortunnels kunnen ontstaan en op welke wijze bijpassende inspecties en monitoring in de beheer-en-onderhoudsfase mogelijk zijn.

Uit interviews en een verkenning in 2022 (zie hieronder) blijkt dat een periodieke controle van boortunnels op zijn plaats is. De vraag is nu voor welke te verwachten effecten een periodieke inspectie (volgens DIN1076) afdoende is en voor welke effecten monitoring aan te bevelen is. In Europees verband (EUTF) is deze discussie gestart, maar het overgrote deel van de geboorde tunnels in Europa ligt niet in ‘soft soil’. 

Verkenning

Dit project is gestart nadat er eerst in 2022 een verkenning heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde naar aanleiding van de COB-publicatie Werkwijzer monitoring zinktunnels. De vraag rees of een dergelijke werkwijzer ook wenselijk is voor boortunnels. Geboorde tunnels in Nederland zijn minder oud dan afgezonken tunnels, maar inmiddels is een aantal boortunnels wel aan onderhoud toe. Bovendien is er regelmatig sprake van betonschade en lekkage. De verkenning heeft uitgewezen dat er inderdaad behoefte is aan een handreiking.
>> Naar de verkenning op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Startnotitie ‘Verkenning naar de wenselijkheid van monitoring boortunnels’.

Gereed
2

Samenstellen werkgroep.

Gereed
3

Oplevering rapport.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Startnotitie opgesteld.

1

Kick-off op 30 maart 2023 met werkgroep.

2,3

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
De Haas Inframanagement BV

De Haas Inframanagement BV -

Locatie: Roosendaal, Kalmoesberg 41
Robert de Haas, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Jelle van Ophuizen, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jetteke Flick, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Projectleider

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Rapporteur

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid