Na oplevering van versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels is onderzocht of ook het opstellen van een dergelijke werkwijzer voor boortunnels wenselijk is en wat de scope van zo’n werkwijzer moet zijn.

Uit interviews en bureauonderzoek in 2022 blijkt dat een periodieke controle van boortunnels op zijn plaats is. De vraag is nu voor welke te verwachten effecten een periodieke inspectie (volgens DIN1076) afdoende is en voor welke effecten monitoring aan te bevelen is. In EUTF-verband is deze discussie gestart, maar het overgrote deel van de geboorde tunnels in Europa ligt niet in ‘soft soil’. Op basis van de eerste verkenningen in 2022 is een hypothese ontwikkeld die getoetst gaat worden bij beheerders van geboorde tunnels in Nederland. Vervolgens wordt er een aanbeveling opgesteld.

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring. De eerste versie van deze werkwijzer is te downloaden op de COB-kennisbank.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Werkwijzer monitoring boortunnels opgestart.

Gereed
2

NIEUW: Commissie voor werkwijzer monitoring boortunnels inrichten.

Q4 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Interviews met deskundigen ingenieursbureaus.

1

Interviews met buitenlandse deskundigen.

1

Bureauonderzoek. 

1

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Rapporteur