Businesscase energiepaspoort

In 2023 is een format voor een energiepaspoort voor tunnels opgesteld. In 2024 wil het COB het energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels om in gesprek te gaan over kansen en knelpunten. In dit project wordt voor de aanbevolen verduurzamingsmaatregelen die uit het paspoort naar voren gekomen een businesscase opgesteld. 

Op 19 september 2024 krijgen betrokken tunnelorganisaties een energiepaspoort van hun tunnel uitgereikt, met aanbevelingen om hun tunnel te verduurzamen. Een projectteam zal de vervolgens de aanbevelingen uitwerken in een businesscase. De resultaten worden in het voorjaar van 2025 met de tunnelorganisaties gedeeld. 

Meedoen met expertise of een tunnel?

Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels is het COB op zoek naar zeven experts op het gebied van energiepaspoorten en naar tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Tunnelbeheerders moeten hiervoor tunneldata beschikbaar stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Deze tunnelbeheerders krijgen dus een energiepaspoort en weten aan de hand hiervan hoe zij de energiereductie binnen de tunnel kunnen verbeteren. Op 19 september 2024 is er bij het COB in Delft een bijeenkomst waarin kansen en knelpunten met elkaar worden besproken.
>> Bekijk de volledige oproep hier

Format energiepaspoort tunnels

Tunnels zijn grote energieverbruikers, maar het precieze verbruik verschilt per tunnel en is afhankelijk van diverse eigenschappen. Het COB-netwerk presenteert een energiepaspoort dat in een oogopslag de ‘energieconditie’ en verduurzamingskansen van een tunnel zichtbaar maakt. Het format bevat statische en dynamische tunnelkenmerken die een rol spelen in het energieverbruik, het toont ’topverbruikers’ met potentiële energiereducerende maatregelen en een overzicht van het verbruik in de afgelopen vijf jaar. Voor beleid, visie en ambitie is met een energiepaspoort een gewenste labeling of klasse te bepalen voor de jaren 2030-2040. 
>> Download het format van de kennisbank

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Spreadsheet Businesscase energiepaspoort gereed voor review

Q4 2024